Raquel

 

A DIGNIDADE DA MULLER, DA FAMILIA E A PAZ

 

Desigualdades que viven e sofren as mulleres traballadoras e as súas familias diante da crise

 

A muller traballadora está sendo discriminada profesionalmente, salarialmente e polo feito de ser nai, en moitos casos, rescíndeselle ou prívaselle dun contrato de traballo. A muller está padecendo o acoso laboral, a violencia de xénero, a violencia machista, a violencia dunha sociedade machista na que os homes non están dispostos a perderen os seus privilexios e o seu dominio sobre a muller.

 

A muller traballadora, na maioría dos casos de familias afectadas pola lacra do paro, da marxinación e da precariedade, é a que está dando a cara e buscando solución a todos estes problemas con axuda mutua, con colaboración, con ánimo e esperanza, pero ao mesmo tempo, con rebeldía, participando en manifestacións, concentracións e mobilizacións de protesta, e todo isto a pesar de partir en desvantaxe nesta sociedade na que aínda predominan os valores machistas do ter sobre os valores humanos do ser.

 

Moitas das familias traballadoras, na nosa comunidade, atópanse desde hai anos sen traballo, sen ingresos para poder facer fronte aos gastos de comida, de luz, de auga, de educación, de sanidade, de hipotecas, etc. De seguro que todas coñecemos casos de familias traballadoras próximas a nós que viven esta situación de desesperación e de impotencia, nuns casos, e de resignación e conformismo noutros.

 

A resposta das institucións ante estas desigualdades, ante estas situacións de inxustiza, estamos vendo que na maioría dos casos é máis ben pouca o nula, que miran para outro lado, e seguen a aplicar reformas que empeoran as condicións do mundo laboral, seguen a recortar partidas para a sanidade pública en beneficio da sanidade privada, seguen recortando en  educación, en acción social, en dependencia, etc. nos orzamentos xerais de cada ano. Tanto o goberno central coma os autonómicos non están a facer nada por impedir o peche de empresas e a destrución de emprego, ademais de favorecer a flexibilidade e a conxelación salarial, precarizando aínda máis a situación das traballadoras. A Igrexa xerárquica pola súa parte atópase tamén lonxe desta realidade, e carece dunha denuncia profética de toda esta situación de corrupción, inxustizas e violacións dos dereitos das persoas traballadoras máis empobrecidas.

SEN  XUSTIZA

NON HAI DEREITOS

 

A muller debe recuperar a súa dignidade e igualdade como persoa

 

As persistencias de moitas formas de discriminación que ofenden a dignidade e vocación das mulleres na esfera do traballo, débese a unha longa serie de condicionamentos perniciosos para a muller, que ten sido e aínda é esquecida nas súas prerrogativas, marxinada frecuentemente e incluso reducida a escravitude”. Xoán Paulo II

 

Non é posible a PAZ nunha sociedade onde a persoa non sexa o prioritario, onde a dignidade das persoas estea por debaixo dos intereses económicos, políticos e relixiosos, onde a dignidade da muller quede nun segundo ou terceiro plano. Parécenos ademais que esta grave e alarmante situación que estamos a vivir indica o grao  de deshumanización e de inxustiza social e laboral e que, polo tanto, resulta indignante para nós, como crentes na mensaxe de Xesús, que se estean a pisar a diario os dereitos máis básicos das persoas, que se nos estea a desposuír de dereitos que tanto custou conseguir.

 

As dotes de delicadeza, peculiar sensibilidade e tenrura que de abondo ten a alma feminina, representan non só unha xenuína forza para a vida das familias, para  impulsar un clima de serenidade e de harmonía, senón que é unha realidade sen a cal a vocación humana sería irrealizable”. Papa Francisco, no Congreso del Centro Italiano Feminino, (Xaneiro de 2014)

 

Non é posible a PAZ se non somos capaces de tomar conciencia da necesidade de erradicar a violencia machista, a violencia de xénero, o acoso laboral, se non somos capaces de entender que toda esta violencia é tamén unha das moitas maneiras e formas de pobreza, de discriminación e de inxustiza que afectan ás mulleres e a moitas persoas. Vese necesario rebelarnos contra esas maneiras de organizar o traballo que afectan tan negativamente á vida, ás relacións familiares e ás relacións humanas. Previr o maltrato, acoller e protexer as vítimas da violencia doméstica, denunciar con valentía esta grave realidade e mobilizarnos, entendemos  que é o camiño para poñer fin ao sufrimento de tantas mulleres e de tantas persoas e conseguir unha sociedade máis xusta e máis humana.

 

A dignidade persoal constitúe o fundamento da igualdade de todos os homes e mulleres entre si. De aquí que sexan absolutamente inaceptables as máis variadas formas de discriminación. Toda discriminación constitúe unha inxustiza completamente intolerable”. Xoán Paulo II “Christifideles laici                                                           

Non é posible a PAZ se as institucións non son sensibles aos problemas que padecen as persoas máis empobrecidas da sociedade, se non teñen vontade política para tomar as medidas correctoras para propiciar un mellor reparto da riqueza, e continúan levando adiante xestións e proxectos que só enriquecen máis aos máis ricos. Non é posible a PAZ, nesta sociedade se os gobernos continúan a recortar axudas básicas necesarias para manter unha vida digna das persoas, como son as axudas educativas, para a creación de postos de traballo, axudas sanitarias, xurídicas, sociais, á dependencia, contra os desafiuzamentos, etc.

 

Compromiso pola dignidade da muller, pola xustiza e pola PAZ

 

No noso compromiso pola dignidade da muller, pola xustiza social e pola PAZ ten que estar moi presente a nosa rebeldía, a nosa indignación e a nosa denuncia profética.

 

Rebeldía, indignación e denuncia profética contra as inxustizas que se cometen a diario na nosa realidade máis próxima, coas persoas máis débiles, contra a muller, contra as traballadoras/es, contra a mocidade excluída do emprego, contra as persoas maiores  desprotexidas,  contra as familias desestruturadas polo salvaxe sistema produtivo capitalista, contra os emigrantes marxinados e devoltos con violencia aos seus países de orixe.

 

Rebeldía, indignación e denuncia profética contra as violencias, de xénero, familiares, de acoso laboral, de desafiuzamentos, de produtos financeiros (preferentes), corrupción, recortes e privación de dereitos (lei mordaza), incumprimento de promesas políticas.

 

Rebeldía, indignación e denuncia profética contra os continuos recortes, na sanidade universal, na educación pública, na cultura, nos salarios, nas condicións de traballo, nas axudas á dependencia, nas prestacións familiares, nos dereitos das persoas.

 

Rebeldía, indignación e denuncia profética contra as desigualdades, entre pobres e ricos, entre homes e mulleres, entre persoas con emprego e persoas desempregadas, entre países do norte e países do sur, entre relixións, entre políticos de dereitas e políticos de esquerdas.

 

Como persoas seguidoras de Xesús, como cristiás, temos que estar presentes nas mobilización, nas loitas, nas accións que reivindiquen unha maior xustiza para as persoas máis  empobrecidas, que reivindiquen a erradicación da violencia e da exclusión social das máis débiles, que reivindiquen que a persoa é o primeiro e máis importante na sociedade, por enriba dos intereses económicos, políticos e ideolóxicos.

 

Fronte a actual situación de inxustizas, palabras do Papa Francisco que nos animan á rebeldía no “Encontro mundial  de Movementos Populares”

“Non se pode abordar o escándalo da pobreza promovendo estratexias de contención que unicamente tranquilicen e convertan aos pobres en seres domesticados e inofensivos. Que triste ver cando detrás de supostas obras altruístas, se reduce ao outro á pasividade, se lle nega ou peor, escóndense negocios e ambicións persoais: Xesús diríalles hipócritas. Que lindo é en cambio cando vemos en movemento a pobos, sobre todo,a os seus membros máis pobres e á xuventude. Entón si que se sente o vento de promesa que aviva a ilusión dun mundo mellor. Que ese vento se transforme en vendaval de esperanza. Ese é o meu desexo.”

 

Con Xesús sempre nace e renace a ledicia para as persoas desempregadas, traballadoras precarias, desafiuzadas, sen papeis, … os pobres”. (Papa Francisco)

               

                  

 

La corrupción

¡Basta ya!

 

Con la participación de: Ignacio SÁNCHEZ CUENCA, José María IZQUIERDO, Evaristo VILLAR, Juanjo SÁNCHEZ, Carlos CRUZADO CATALÁN, José A. PÉREZ TAPIAS, Laura ASCARZA CES, Joaquín GARCÍA ROCA, FRANCISCO I,   ATTAC Madrid, Antoni MONTSERRAT SOLE, Miguel Ángel REVILLA, Benjamín FORCANO. 

 

Se dice que la corrupción es tan antigua como la humanidad. Y es cierto. Pero también es verdad que hay momentos en los que la corrupción se muestra más corrosiva. Y este que estamos atravesando parece justamente uno de ellos.

 

El pillo y el cacique, desde siempre —como nos enseña la literatura—, han sido, igual que el muérdago pegado al árbol, inseparables parásitos  de la buena sociedad española. Pero con la crisis actual, omnipresente y crónica, su presencia está siendo explosiva. Tampoco supone un consuelo saber que el fenómeno de la corrupción está expandido, como mancha de aceite, sobre todo el ancho mundo. Particularmente, la corrupción de aquí está haciendo una España vergonzante, delictiva y miserable.

 

La corrupción ha superado ya casi todas las líneas rojas. Para el 63,9% de las respuestas del último CIS del 2014, es el mayor problema en España. Aunque aparece habitualmente más ligada a la banca, a la financiación de los partidos políticos y al negocio de la construcción, lo cierto es que, desde la monarquía hacia abajo, las prácticas corruptas están presentes en todas las instituciones del Estado y hasta en las mismas iglesias. Y se mueve hábilmente en ambientes como el soborno, la malversación de fondos públicos, el robo, el fraude, el impago de impuestos, la extorsión, el favoritismo y el nepotismo. Tampoco el comportamiento moral de la sociedad en su conjunto se libra de este azote que pervierte los valores comunes y convierte la articulación sociopolítica, la democracia, en una farsa.

 

No se puede sino estar de acuerdo con el juicio que hace la ONU sobre esta lacra: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene una amplia gama de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el estado de derecho, conduce a la violación de los derechos humanos, pervierte los mercados, erosiona la calidad de vida y fomenta el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas contra la seguridad” (Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, 2004).

 

Desde Éxodo, sumamos nuestras voces a la indignación general ante la corrupción y gritamos: ¡Basta ya! Estamos decididos y decididas a no permitir que las manzanas podridas nos arruinen toda la cosecha. La regeneración moral que necesitamos solo podrá llegar por caminos como los siguientes: la educación de la ciudadanía en valores (entre los que destacan el aprecio y el respeto a las personas) y la decidida entrega de los corruptos y corruptas en manos de la justicia. Asegurando previamente que la aplicación de la justicia sea también justa.  

 

NAVIDAD, ESPERANZA PARA TODO EL PUEBLO

   La especial iluminación de nuestras ciudades, el reclamo de los centros comerciales, las colas para adquirir un décimo de lotería… todo nos va avisando de que se acercan las Navidades. Y todo ello en medio de una crisis general (económica, social, ética, política) que está generando enormes dosis de sufrimiento en las personas. Todo parece ser un conglomerado confuso de aspectos contradictorios: una alegría un poco forzada, luces parpadeantes entre terribles sombras, aglomeraciones de masas que disimulan una gran soledad, dispendios económicos en medio de un empobrecimiento general…

Ante esta situación un grupo de personas cristianas de base nos hemos reunido para reflexionar sobre qué puede significar para nosotros vivir la Navidad. El fruto de esta reflexión lo recogemos y exponemos en este texto, que quisiera ser una mirada atenta a la realidad con los ojos puestos en Jesús, ese Jesús cuyo nacimiento vamos a celebrar estos días.

Parece evidente que hemos pasado de la percepción de vivir en “el mejor mundo de los posibles” a la de vivir en un mundo hostil y además con una hostilidad que puede ir en aumento. Este fenómeno se concreta en dos situaciones objetivas: el empobrecimiento relativo de las mayorías y el empobrecimiento severo de una minoría. El primero consiste en no poder mantener determinados niveles de bienestar y se expresa socialmente, se hace visible. El segundo, por ser minoritario, es empujado a la exclusión y al silencio. Podría decirse incluso que el relativo empobrecimiento de la mayoría está acallando o haciendo pasar a un segundo plano el empobrecimiento severo de la minoría.

Ante ese panorama es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos la parte de responsabilidad que tenemos en esta situación. No pensemos que la dualidad descrita se refiere exclusivamente a las clases privilegiadas y el resto, no; nos afecta también a quienes estamos en el nivel social de las clases medias en relación a la pobreza de una capa minoritaria, pero cada vez más importante de la sociedad. Las clases privilegiadas no pueden echarnos en cara el “vivir por encima de nuestras posibilidades”, pero lo pueden hacer los pobres y desheredados de unas condiciones mínimas de vida. Si no asumimos la responsabilidad que nos toca, difícilmente caminaremos hacia horizontes de equidad y justicia.

Curiosamente el empobrecimiento severo se aborda más desde planteamientos próximos a la caridad, mientras el relativo se hace desde planteamientos más sociales, políticos y sindicales. Es llamativa, en muchos casos, la indolencia e inmovilismo de los movimientos y organizaciones sindicales y políticas ante la pobreza severa. Tampoco dentro de la Iglesia tenemos las manos limpias: la necesaria caridad empaña a veces la exigencia de un orden económico, social y político que acabe con la pobreza y la indignidad.

Necesitamos en consecuencia un cambio cultural, que sea a la vez personal y comunitario. No podemos seguir considerándonos solo sujetos de derechos. La situación requiere de nosotros una predisposición al reparto y poner como centralidad la búsqueda del bien común, que no significa solo buscar el bien de la mayoría, sino más bien erradicar la pobreza y la miseria de las minorías. Significa también sumar iniciativas y no restar. La urgencia del momento requiere dejar en un segundo plano lo que nos separa y buscar lo que nos pueda unir. No son momentos para esgrimir una sigla, un rótulo, una bandera… sino para aunar esfuerzos por una amplia mayoría que vaya a transformar real y efectivamente esta situación de injusticia. Y ello implica que cada uno nos preguntemos: “¿Qué hago yo ante esta situación”? porque, si no, difícilmente nos plantearemos: “¿Qué vamos a hacer entre todos”?

Vamos a celebrar la Navidad puestos los ojos en Jesús y esto no puede significar otra cosa que ponernos a trabajar por la vida. Porque con Jesús entró en la Historia la nueva humanidad. Jesús es un adelantado de un mundo futuro con menos desigualdades, con menos agresividades, con menos miserias. No nos acostumbremos a la Navidad meramente comercial. Que las luces y el espumillón no nos cieguen los ojos y la conciencia. Que los reclamos comerciales del consumismo no nos despisten de lo que celebramos: el Absoluto, lo Trascendente, se ha hecho carne, se ha hecho algo pequeño y frágil; Dios se ha encarnado en nuestra estrecha finitud para combatir el mal y crear lo bello, lo justo y lo bueno. Que, como el profeta Isaías, podamos decir: “Porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren. Para vendar los corazones desgarrados. Para proclamar el año de gracia del Señor”.

En medio de los terribles problemas vivamos con alegría los signos positivos que también observamos alrededor: el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, la creciente toma de conciencia de la dignidad de las persona, la aparición del Papa Francisco, las iniciativas que sobre la vivienda están tomando los cristianos de Zaragoza, el trabajo incansable de organizaciones por la defensa de los Derechos Humanos, la aparición de movimientos y organizaciones políticas que cuestionan el actual orden económico y político… Todo es pobre e insuficiente, pero son signos de que algo se puede hacer o alumbrar, de que algo nuevo puede nacer (esto es Navidad).  Dom Helder Cámara decía: “Dichosos vosotros que soñáis y lucháis, porque correréis el dulce riesgo de ver realizado vuestro sueño”.

Amigos, amigas: ¡Feliz Navidad!  Eguberri on!

 

 

Comunidades y personas cristianas de Base de Navarra
17 de diciembre de 2014

 

 

 

ANTE LA CORRUPCIÓN Y FRAUDE

 

       Con el fin de incorporar a la opinión pública nuestro modo de ver hoy algunos de nuestros más importantes problemas sociales, queremos, una vez más, proclamar nuestra total repulsa del saqueo, tan deplorable y escandaloso, del erario público. Nos indigna sobre manera ver que son precisamente los responsables de administrar nuestros bienes y de velar por ellos los principales  implicados en la corrupción y el fraude que día tras día están siendo descubiertos. Pedimos para ellos, como lo están haciendo la mayoría de los ciudadanos, penas de cárcel más severas y la devolución de los bienes de los que delictivamente se apropiaron. Nos asombra que, después de descubrir actuaciones delictivas, quienes presuntamente eran responsables, seguían siendo votados.

       Estos delitos claman al cielo, pues, por un lado, están los que se apropian del dinero público, que, situados en la esfera del poder, gozan ya de las mejores condiciones de vida; a veces roban para alcanzar niveles de lujo. Y, por otro lado, están los perjudicados, que somos todos los españoles, pero especialmente aquellos más necesitados a los que el Estado, por falta de recursos, les recortó, inmisericordemente, las ayudas. Recordemos que este año la partida de los servicios sociales y acción social se vio rebajada en un 36,4%.

Pedimos que se protejan al máximo los bienes de propiedad pública. Pedimos que la recaudación de impuestos sea equitativa y eficiente, de tal modo que se haga imposible poder defraudar tanto y tan fácilmente. Parece que se necesitan no sólo más medios, a todas luces insuficientes, sino también nuevas leyes, pues las existentes son ineficaces. Quizás necesitemos también parlamentarios nacionales y políticos distintos en las diferentes administraciones públicas (Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos), que no se corrompan ni se dejen corromper; otros que se preocupen de verdad de legislar y administrar honestamente para defender los intereses de la sociedad.

Nos preguntamos cómo se ha llegado a esta situación de deterioro ético, con tramas de corrupción que parecen mafiosas. Pensamos que faltan cauces efectivos de control ciudadano de las instituciones públicas, que debe haber una total transparencia en todos los niveles institucionales públicos. También es responsable el individualismo tan generalizado que inhibe a una gran mayoría de la actividad pública. Es imprescindible participar más, trabajar todos juntos sin desánimo por el bien común, pues de otro modo el enorme poder del capitalismo económico-financiero nos tendrá siempre en sus manos.

       Creemos también que es importante rearmarnos ideológicamente, saber el porqué y el para qué de nuestro esfuerzo en hacer un mundo mejor. Nos parece que la mayoría de los dirigentes sociales carecen de ideales. Es por eso por lo que muchos se dejan seducir por el pensamiento único dominante del materialismo neoliberal, cuyo eje central es el tener más a costa de lo que sea. Un humanismo progresista ha de tener como centro la persona humana engarzada en el conjunto social y el bien común ha de ser el único criterio de la actividad pública. Nuestra condición humana nos iguala a todos y nos integra en una colectividad fraternal. Sólo si valoramos más el ser que el tener podremos superar todas las trampas que nos pongan en el camino para apartarnos de nuestros ideales éticos.

       Los hechos de corrupción y fraude, tanto por la cantidad de dinero, como por las personas e instituciones implicadas, están llevando a muchos a una postura de total pesimismo social, a un querer abstenerse en las próximas elecciones  y a una condena generalizada e indiscriminada de las clases dirigentes. El humanismo que nos anima y la fe que profesamos nos ayudan a mantener vivo nuestro compromiso social y alientan y sostienen nuestro ánimo para seguir creyendo que la situación tiene salida. Para muchos los movimientos sociales que crean nuevos cauces de participación son una esperanza para hacer una sociedad más equitativa y solidaria. Seguimos pensando que no todos los políticos son iguales. Estamos obligados a un ejercicio de discernimiento para reconocer a los que podemos poner en sus manos la responsabilidad política.

 

FORO DE CRISTIANOS “GASPAR GARCÍA LAVIANA”

www.forogasparglaviana.es

GIJÓN, 1 DE Diciembre de 2014

 

 

 

 

En marzo de 2010, la Coordinadora de Redes Cristianas escribió un comunicado sobre la postura oficial de la Iglesia Católica ante la pederastia. Los sobrecogedores abusos ocurridos en Granada hace unos años y desvelados recientemente nos llevan a volver a pronunciarnos actualizando aquella toma de postura.

 

.- La tolerancia cero iniciada por Benedicto XVI y que a nuestro juicio fue insuficiente, ha quedado ahora consolidada por el papa Francisco, que está dando muestras claras de ir por delante de algunos obispos a la hora de hacerse cargo del problema y tomar medidas inmediatas para paliar en lo posible el mal que ya se ha hecho: pidiendo a las víctimas y a los obispos correspondientes que denuncien a la justicia civil a los autores y encubridores de los delitos cometidos; abriendo una severa y rigurosa investigación interna y pidiendo perdón a las víctimas personalmente. Apoyamos al papa en esta actitud y lamentamos la resistencia que aún ofrecen algunos prelados a colaborar para esclarecer la verdad con todas sus consecuencias ante delitos cometidos contra niños y jóvenes.

.- Reconocemos positivamente el papel que han jugado en este caso y en otros similares los medios de comunicación para informar a la sociedad y en concreto a los católicos y católicas de lo que está ocurriendo en la Iglesia y de cómo se ha desarrollado el  proceso de denuncia.Ojalá estas informaciones y la actitud del papa posibiliten que haya más víctimas que se atrevan a denunciar y que en las diócesis y en las congregaciones religiosas se acabe el encubrimiento. De hecho, en estos días pasados hemos conocido  otras denuncias en distintos sitios de España y los rumores sobre la destitución del arzobispo de Granada son cada vez más numerosos.

.-Reconocemos igualmente el trabajo infatigable de las asociaciones de apoyo a las víctimas que se han ido creando en todo el mundo en los últimos años.  Sus denuncias han llegado hasta la ONU y este organismo, además de ofrecer datos escalofriantes, ha pedido a la Iglesia Católica que aporte a la justicia civil datos que puede tener en su poder y que corresponden a casos de abusos que han quedado impunes  por falta de denuncias o de pruebas. Salvaguardando, por supuesto, el derecho a defenderse y a un juicio justo de los acusados, esta petición de la ONU debería ser atendida por el Vaticano a la mayor brevedad.

.- Finalmente, pero no por ello menos importante, queda pendiente evitar que los abusos vuelvan a cometerse. Es posible que el miedo a una denuncia y posterior condena o a una expulsión, hagan desistir a algunos pero una persona que ha llegado a tales extremos debería ser detectada antes de que haga daño y en esto entendemos que la Iglesia debe  afrontar sin demora lo que para nosotros es crucial: las consecuencias del celibato impuesto a los sacerdotes y el planteamiento de poder autoritario que se ejerce en la cadena jerárquica del clero  y del clero hacia los fieles. Sobre lo primero hay mucho ya escrito y proclamado a favor de que el celibato sea una opción voluntaria que una persona puede asumir en uso de su libertad pero que no debe ser un requisito para el sacerdocio.  La integración de este compromiso tan fuerte en la madurez sexual de una persona no es fácil y si se vive desde la represión puede ser un caldo de cultivo de conductas no apropiadas que pueden causar graves daños a terceros.  Podrá también darse el caso de personas pedófilas que encuentran en el sacerdocio un ámbito adecuado para tener contacto con menores.  Esto sería casi imposible si el sacerdocio se plantease como un ministerio laical al que acceden personas que no tienen por qué haber aceptado el compromiso de ser célibes y hubiese por tanto mucha más transparencia y naturalidad.  Las relaciones de poder autoritario que existen en muchos casos dentro de la Iglesia son también a juicio de muchos, algo que puede generar violencia en una persona y favorecer que  abuse de  un menor que está fuertemente condicionado por el ascendente que tiene ese sacerdote sobre él.

Actualmente los seminaristas ingresan con edades más tardías en los seminarios y ello es, a nuestro juicio, mucho mejor, pues así sus opciones deberían ser más adultas y se tomarían después de haber vivido como adolescentes y jóvenes “en el mundo”.

 

Diciembre de 2014

www.redescristianas.net

Redes Cristianas ha intervenido también sobre el mismo tema en el programa de la Sexta: “Los demonios de la Iglesia” ,emitido recientemente, y que puede verse en el enlace siguiente:

http://www.atresplayer.com/television/programas/lasexta-columna/temporada-1/capitulo-88-los-demonios-iglesia_2014112800384.html

 

 
Logo del MOCEOP

MOCEOP (Movimiento por el celibato opcional) expresa su profundo dolor e indignación por los casos de abusos sexuales cometidos presuntamente por varios sacerdotes en Granada.

Con profundo dolor e indignación hemos seguido estos hechos que han salido a la luz pública a raíz de la carta enviada al papa Francisco por una de las víctimas y que le ha hecho intervenir de manera inmediata llamando personalmente al denunciante para pedirle perdón en nombre de la Iglesia y haciendo intervenir al obispo de la diócesis para que iniciara las investigaciones. Nuestro apoyo total a esta actitud valiente de Francisco.

Valoramos la actitud decidida de esta persona que escribió la carta al papa contando los hechos que él sufrió y denunciándolo posteriormente ante los juzgados, con el fin de evitar que otros menores pudieran sufrir las mismas consecuencias que él sufrió.

No solidarizamos con todas las víctimas que hayan podido sufrir estos abusos y que han podido tener unas consecuencias desastrosas en sus vidas.

Por otra parte, pensamos que en el fondo de la cuestión, está el problema de un celibato obligatorio para el clero que puede dar lugar a hechos tan abominables como los que estamos denunciando. Sería mucho más positivo para la Iglesia que el celibato no fuera obligatorio para los sacerdotes, sino optativo y que la sexualidad se pudiera vivir y expresar con toda normalidad como todas las personas y que se pudiera compaginar con el ejercicio del ministerio, así se evitarían desviaciones tan abominables como las que estamos comentando de cometer abusos sexuales con menores y durante muchos años.

Animamos a todas las personas que hayan sido víctimas de hechos similares de abusos sexuales cometidos por sacerdotes , religiosos o religiosas, que tengan la misma valentía que ha tenido esta persona para hacerlos llegar a los juzgados y a los responsables de la Iglesia para que no haya más gente que sufra lo que esta persona ha tenido que sufrir como se ha hecho público estos días en los medios.

Denunciamos la postura de ocultación de estos hechos que hasta ahora ha venido utilizando la Iglesia católica , pensando que así no se hace daño a la Iglesia. Hay que tener en cuenta que, aunque hechos como éstos son considerados unos pecados muy graves desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del derecho civil son delitos también muy graves que merecen ser juzgados por los tribunales ordinarios de justicia con todas las consecuencias penales que puedan recaer para los posibles culpables. Compartimos las palabras del papa Francisco que ha dicho: “la verdad es la verdad y no debemos esconderla”. ¡Ya está bien tanta ocultación y falta de valentía por parte de los obispos y sacerdotes ante hechos tan graves!

Criticamos con toda dureza la actitud pasiva del arzobispo de Granada que durante todos estos

años no ha hecho nada para el esclarecimiento de los hechos. Pensamos que un obispo que no ha hecho nada ante estos abusos incalificables, que tanto daño hacen a las personas y a la misma Iglesia y que han durado tantos años y cometidos presuntamente por un número considerable de sacerdotes, no está capacitado para seguir como obispo y debe ser cesado de inmediato de sus funciones. Y que si además hubiera cometido delitos por pasividad en el desempeño de su cargo, como máximo responsable de la Iglesia en su diócesis, que acuda como cualquier otro ciudadano a dar cuenta de sus actos ante los tribunales de justicia ordinarios.

MOCEOP (Movimiento por el celibato opcional)

 

El día 13 de diciembre a las 20:00 en la Librería Muga, más información en :

Ya esta disponible la Agenda Latinoamericana 2015 – Torrejon

agenda 2015MUGA

 

Las COMUNIDAES CRISTIANAS POPULARES  DE ANDALUCÍA manifiestan su dolor y su repulsa ante los abusos sexuales cometidos en Granada

            Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía manifestamos nuestro dolor, nuestra indignación y nuestra repulsa ante los abusos sexuales que se han cometido en Granada y que se han hecho públicos en fechas recientes. De manera muy especial nos solidarizamos con las víctimas de estos abusos y con su sentimiento de soledad durante tanto  tiempo. Al mismo tiempo valoramos y alabamos su valentía al pasar del silencio y el sufrimiento individual a la denuncia pública de los hechos.

Denunciamos con firmeza la política de ocultamiento y de silencio que los dirigentes eclesiásticos han venido imponiendo durante siglos. Ese silencio vergonzoso y vergonzante ha dado pábulo a la impunidad y hasta al descaro, mientras que ha mantenido a las víctimas en situación de vergüenza, de humillación y de desamparo.

Aplaudimos con entusiasmo la actuación del Papa Francisco en este tema: su valentía para sacar  a la luz pública los hechos, por muy dolorosos que sean, y su decisión de que sea la sociedad civil y los tribunales competentes quienes se ocupen del caso,  ya que se trata de un delito tipificado en nuestro código penal independientemente de que sea considerado un grave pecado en la moral cristiana y en la de muchas otras religiones.

Desde este comunicado animamos a las víctimas de abusos sexuales a que denuncien esos abusos. Al hacerlo están prestando un servicio para el saneamiento de la sociedad, están contribuyendo a frenar esos abusos y, sobre todo, se liberan del sentimiento personal de humillación para recuperar su propia dignidad de personas.
Desde nuestra condición de seguidores de Jesús de Nazaret no podemos permanecer callados y sin levantar nuestra voz de denuncia contra el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez.  Que unos hechos como los denunciados, que han ocurrido en su diócesis durante tanto tiempo e implicado a un número tan considerable de sus sacerdotes, hayan pasado desapercibidos a sus obligaciones como supervisor o, lo que sería aún peor, no hayan recibido por su parte la atención que las denuncias exigían, ponen de manifiesto de una forma clara su incapacidad para llevar a cabo la labor pastoral de velar por la verdad y la justicia que le ha sido encomendada.  Dado que cada día se extiende más ampliamente la opinión de que ha actuado como encubridor de los supuestos pederastas, pensamos que  debería ser destituido del  cargo de arzobispo, ya que ha demostrado sobradamente en reiteradas ocasiones lo lejos que están sus palabras y sus gestos del Evangelio que predica.

 

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía,

27 de Noviembre de 2014

 

 

 

 “Iglesia sin fronteras, Iglesia madre de todos, Iglesia que a todos se ofrece espaciosa y abierta como el corazón de Dios”.

Monseñor  Santiago Agrelo,  Arzobispo de Tanger

 

El pasado 22 de octubre se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popular una enmienda a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que permitiría, entre otras cosas, la expulsión inmediata de inmigrantes y solicitantes de asilo en las fronteras del sur de España. De esta manera se les priva del acceso al procedimiento de concesión de asilo, y se incumple la prohibición de las expulsiones colectivas, que recoge tanto nuestra legislación como el derecho internacional, además de negarle el derecho a un recurso efectivo y a una reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

 

Esta propuesta legislativa del grupo gobernante, se produce en un marco de rechazo de los ingresos de inmigrantes en nuestras fronteras en Ceuta y Melilla mediante devoluciones en caliente. Estas devoluciones van acompañadas en ocasiones por prácticas violentas de las fuerzas de seguridad a las ordenes del gobierno, que han generado el rechazo de organizaciones humanitarias españolas e internacionales, así como del Comisario Europeo para los Derechos Humanos, entre otros. Así como por la sociedad civil, en la reciente declaración “FRONTERA SUR: ¿HASTA DONDE ESTÁN DISPUESTOS A LLEGAR?, presentada el 19 de noviembre y firmada por más de 100 organizaciones.   

 

La modificación legislativa pretende convertir en legal, dichas prácticas cuestionadas en el control de fronteras, respaldando incluso el rechazo inmediato de personas que deseen cruzar las fronteras aunque esta sea de modo pacífico, para solicitar por ejemplo, asilo o refugio.   

 

Desde Voces Cristianas de Sevilla *, como espacio de reflexión y compromiso con los valores evangélicos queremos hacer patente nuestro rechazo ante lo que consideramos que significa esta enmienda legislativa: una profunda injusticia ante los más débiles, pues quiere legitimar una práctica que rompe la convivencia y la fraternidad; lo que a nosotros como cristianos nos lleva a preguntarnos si podemos seguir rezando el Padre Nuestro y al mismo tiempo tolerar estas prácticas inhumanas. Porque esta propuesta legislativa no sólo busca legalizar las devoluciones en caliente sino que pretende llevarlas al terreno de la impunidad, pervirtiendo la propia finalidad de la ley que debe estar siempre al servicio de la justicia.  

 

Animados por los valores de una iglesia samaritana y recuperando su espíritu de acogida (fui extranjero y me acogisteis, Mat. 25,35 ), llamamos a los cristianos y a todo ciudadano de buena voluntad a que, con los medios que estén a su alcance, soliciten la retirada de la citada enmienda, que cierra las puertas a la posible acogida de personas inmigrantes y refugiados que buscan un futuro mejor entre nosotros; y por tanto a rechazar la legitimación del egoísmo violento e inhumano en nuestras fronteras, que supondría cerrarnos a la fraternidad y desdecir  todas nuestras creencias y valores cristianos.

 

 

* “Voces cristianas de Sevilla” nace como un LUGAR DE ENCUENTRO entre personas y grupos locales, que compartimos una concepción de la Iglesia y su Mensaje, acorde con los criterios básicos que sentó en su día el Concilio Vaticano II. Busca facilitar: la relación entre ellos, darles apoyo, proporcionarles una experiencia de comunidad cristiana amplia y abierta, así como enlazarlos con movimientos eclesiales afines de ámbito nacional o internacional.

Igualmente pretende la formación de opinión desde el discernimiento cristiano actual, el tener una presencia colectiva en el ámbito eclesial y en la opinión pública cuando algún tema lo requiera, y proporcionar una pre-plataforma de difusión y sus componentes, para las iniciativas concretas que surjan de ellos.

 

 

 

El Evangelio del domingo pasado, 02 de noviembre, narraba la expulsión a latigazos por Jesús de los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y de los cambistas del templo de Jerusalem, en palabras de S. Juan ( c.2,vv. 13-22). Este episodio nos viene a la mente, al leer en los medios informativos de hace días, que la cara de la imagen de la Virgen Macarena de Sevilla, tanto de frente como de perfil, ha sido registrada en la Oficina española de Patentes y Marcas (http://www.oepm.es/es/index.html ), como propiedad industrial de la Real, Ilustre y fervorosa Hermandad y Cofradia de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena, de Sevilla. La Hermandad ya había registrado en 1984 el nombre ‘Esperanza Macarena’, la imagen completa de la Virgen en 1992, así como las medallas, la imagen en el Paso, la Basílica, los escudos y los “armaos”.  A partir de ahora la imagen total de la Virgen Macarena, particularmente su rostro, es una marca comercial, como la Coca-cola y nadie podrá fotografiarla, pintarla, reproducirla por cualquier medio, sin permiso de la Hermandad.

 

Estos hechos escandalizan a todos los cristianos, particularmente a las Comunidades Cristianas Populares,  de la misma forma que a Jesús le irritó el que se comerciara en el Templo de Jerusalem con las palomas, ovejas o bueyes que se ofrecían en sacrificio a Iahvé. Y ¿no hubiera procedido con mayor dureza si los sacerdotes hubieran comerciado con la imagen del Arca de la Alianza que estaba en el Santa santorum del mismo templo? Pues esto es lo que, a nuestro parecer, está ocurriendo en la Basílica Macarena. La Hermandad, con consentimiento del Sr. Arzobispo, hace un uso comercial de una imagen religiosa. Ya lo decíamos en el 2013 (http://www.ccp.org.es/node/508 ), este uso comercial o mercantil de la imagen de la Virgen Macarena es irreverente, hace de los objetos religiosos un negocio y, por ello, es un acto simoníaco (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Simonía ). La imagen de la Virgen Macarena pertenece al pueblo fiel y él es su dueño, la Hermandad está, según sus reglas, para “promover, tributar y propagar culto público y solemne a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, Madre de Dios…” (http://www.hermandaddelamacarena.es/reglas-2/reglas/titulo-fines-lema-escudo-e-insignias-de-la-hermandad/ ), no para hacer negocio con la imagen, como si fuera una diva del cine o del folklore andaluz.  Por todo ello, las Comunidades Cristianas Populares:

 

1º.- Reprobamos el uso comercial de la Virgen Macarena o de cualquier otra imagen, Pasos de Semana Santa y de cualquier objeto de culto.  Si en cualquier momento se hiciera un uso indigno o indebido de estas imágenes o símbolos religiosos, debe reclamarse ante las autoridades civiles, para ver si prevalece la libertad de expresión sobre el respeto religioso.

 

2º.- Exigimos de nuevo al Arzobispo de Sevilla y a la Hermandad de la Virgen Macarena,  que se exhume, cuanto antes, de la Basílica el cadáver del General Queipo de Llano, ya que su trayectoria en nuestra ciudad no le hacen digno de tal honra, así como que la imagen de la Virgen no lleve el fajín de este general.

 

3º.- Finalmente, reprobamos todas las inmatriculaciones que la jerarquía está realizando sobre Iglesias, capillas, ermitas, casas rectorales etc., sobre las que anteriormente no tenía derecho de propiedad, como ha ocurrido con la Mezquita de Córdoba, con la Capilla y dependencias del Gran Poder, en S.Lorenzo (http://blogs.grupojoly.com/el-fiscal/2014/11/09/san-lorenzo-una-puerta-a-la-buena-fe/# ) y como se intentó con la capilla de la Quinta Angustia en la Magdalena, ambas en la ciudad de Sevilla. Todo esto prueba un celo de propiedad excesiva o de rapiña por parte de nuestra jerarquía.

 

 

Las Comunidades Cristianas Populares

Sevilla a  12 de noviembre del 2014

 

Fuentes: http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-macarena-marca-registrada/474569.html

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/lineados/2014/11/04/macarena-marca-registrada.html

 

COMUNICADO

DE REDES CRISTIANAS DE BADAJOZ

     Ante las reacciones que ha provocado la carta de algunos sacerdotes sobre los gastos excesivos del  obispado en dos obras, en el Seminario y en el edificio Arzobispal, el colectivo de Redes Cristianas de Badajoz  también ha reflexionado y después de mantener una entrevista, amable y fraternal ,con el Vicario General para contrastar las distintas informaciones, queremos manifestar:

 

Nuestro apoyo a esta carta, aunque nos hubiera gustado que hubiera sido fruto de un ejercicio democrático, transparente y de corresponsabilidad de toda la comunidad cristiana.  Nos apena que el Arzobispo y sus colaboradores hayan tenido en cuenta sólo las normas del Derecho Canónico para la realización de obras de mayor cuantía y no el libro fundamental: el Evangelio.

Para nosotros el núcleo de la cuestión, con ser importante, no es la exactitud de las cantidades invertidas, los materiales empleados en esas obras, etc. No entramos en esa discusión. Sí consideramos muy preocupante otros aspectos: la realidad hiriente de pobreza de nuestra región, la escasa participación del laicado en decisiones importantes de nuestra iglesia  y el oído sordo prestado a las posturas críticas  de parte del clero diocesano,  en éste y otros muchos temas.

 

Existen miles de familias extremeñas que están siendo sometidas al sufrimiento de la pobreza y condenadas a una vida indigna, a unas desahuciándolas de sus viviendas, a otras obligándolas a vivir en situaciones absolutamente precarias…. Ante esta realidad de tanto sufrimiento, el argumento de conservar el patrimonio eclesiástico no es suficiente sino es para ponerlo al servicio de la comunidad más necesitada. Que el obispado se dedique a obras innecesarias, nos parece como menos ofensivo, y en términos evangélicos “escandaloso” y muchos cristianos estamos esperando una rectificación, no solo por parte del obispo, sino también de sus colaboradores, vicarios y de otros sacerdotes que han enmudecido. Y los laicos de la diócesis ¿seguirán callados e inactivos ante su jerarquía, continuarán limitándose a una crítica poco eficaz y anónima?.

 

Esta respuesta eclesial no nos puede distraer del principal problema, ni olvidarnos de los  mayores responsables de la falta de  atención a las necesidades de las familias (y sus principales víctimas los niños): nos referimos al gobierno extremeño y sus cómplices, que durante tres años y medio llevan engañando a muchas victimas de la mal llamada crisis con falsas esperanzas, anunciando ayudas y “renta básica” que no llegan, dejándolas sin techo, recursos y trabajo.

Esperanza da ver tantos gestos de solidaridad de los ciudadanos, creyentes y no creyentes, y de algunas comunidades religiosas que están compartiendo sus conventos para acoger y atender y promocionar a las personas en riesgo de exclusión, ¡ ojala! TODOS iniciemos este camino. El Papa Francisco señala la dirección a seguir, la del evangelio, invitando al compromiso por la justicia y poniendo como primer objetivo la lucha contra la pobreza.

 

 

Don Mariano Rajoy

Presidente del Gobierno de España

 

Madrid, 3 de noviembre de 2014

 

Señor Presidente del Gobierno:

Las cristianas y cristianos de base de Madrid estamos seriamente preocupados por los sucesos que se están produciendo desde hace meses en Ceuta y Melilla. Nos sumamos y hacemos totalmente nuestro el comunicado que Cáritas, Confer,la Conferencia Episcopal y los jesuitas han emitido en relación con la violencia en las vallas de Melilla.. Porque somos nosotros los que formamos parte de la llamada “civilización occidental” la que ha colonizado y saqueado al continente africano, los ha empobrecido hasta el punto de obligarles a salir de su país, buscando una tierra donde puedan vivir con dignidad. Nuestros países dela Unión Europea crean leyes y reglamentos que, por sus métodos burocráticos, no consideran a los inmigrantes como seres humanos, actuando con ellos como si se tratara de hacer frente a una catástrofe natural o a detener una plaga en las fronteras de Europa. Nosotros/as los cristianos de base, damos la bienvenida y queremos acoger como huéspedes a los inmigrantes. Les decimos: «¡Bienvenidos! ¡Estáis en nuestra casa, en vuestra casa! porque el sistema capitalista de nuestros países con sus ansias de explotación insaciable os han empobrecido y os veis obligados a salir de vuestras tierras y a emprender un éxodo, que es un verdadero crimen contra la humanidad

 

Estimamos que es su obligación escuchar las reiteradas manifestaciones de la sociedad española y modificar sus políticas, puesto que van en contra de unos elementales derechos humanos, que el Estado español ha firmado hace años y que están vigentes en la actual Constitución española.

 

No todos vamos a estar equivocados en esta situación de violencia con los emigrantes subsaharianos. Creemos que la mayoría del pueblo español estamos a favor de cumplir los derechos que tiene todo ser humano de fijar su residencia en cualquier país (art, 13 de DH). Y frente a este derecho existe el deber de ser acogido en territorios que no son políticamente suyos. Recuerde la advertencia de la Sra. Comisaria europea  de asuntos exteriores dela UE respecto a la violación en España de la ley europea de extranjería.

 

Esperamos que en sus actuaciones se refleje cuando antes el sentir de la sociedad española. Por todo ello, pedimos la dimisión del actual ministro del Interior, Sr. Fernández Díaz porque da órdenes a los números dela Guardia Civil para que se bajen de las vallas ¡”como sea”, sin miramientos y ponerles en manos de la policía marroquí que actúa quizá con mayor crueldad que la española.

 

Atentamente,

 

Firmado:GloriaEncinas Blanco

 

 

 

Presidenta de la Asociación“Cristianas y Cristianos de Base de Madrid,

 

 

 

 

 

 

Sor Lucía: Denuncia y compromiso

 

 

El miércoles 29 de octubre a las 20 horas

 

Lugar: Aula de cultura de la Caja de Extremadura

Residencia universitaria Hernán Cortés

Avenida Antonio Masa Campos, 28

Badajoz

 

 

 

 

 

COLOQUIO SOBRE MUJERES Y PAZ EN EL CONGO: RESOLUCIÓN 1325 DE LA ONU

CON  CADDY ADZUBA, MARGARITA SAÉNZ-DIEZ Y LOLA FERNÁNDEZ PALENZUELA

Miércoles 29 de octubre de 2014 de 17:00 a 19:00 h

Ateneo de Madrid (Salón de Actos) en Calle del Prado, 21, Madrid

 

 

 

 

Estimad@s amig@s,

 

 

Desde la Asociación Éxodo para la Transformación Social (Éxodo.org), la Sección de Derechos Civiles del Ateneo de Madrid, el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Euroárabe nos complace invitarte a este coloquio sobre mujeres y paz en Congo: Resolución 1325 de la ONU.

 

Esta charla estaría englobada dentro de la Campaña internacional por la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra la Violencia Sexual como Arma de Guerra en el Congo y  para reivindicar el papel de la mujer congoleña como interlocutora fundamental para la resolución de conflicto en las mesas de negociación internacionales por la paz en el Este de la República Democrática del Congo donde, desde hace dos décadas, las mujeres sufren violaciones de forma metódica, sistemática y masiva. Puedes apoyar la campaña de manera activa firmando nuestra petición en http://www.exodo.org/peticion-congo/

 

Inscripciones:

 

La asistencia es libre hasta completar aforo.

 

Lugar de celebración: Ateneo de Madrid (Salón de Actos) en Calle del Prado, 21, Madrid

Con la presencia de:

-        Caddy Adzuba, periodista congoleña y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

-        Margarita Sáenz-Diez, periodista y analista política.

-        Lola Fernández Palenzuela, periosidta y directora del Gabinete Comunicación y Relaciones Institucionales en Fundación Euroárabe.

-        Alicia Cebada Romero, profesora de la UC3M y coordinadora de proyectos de la Fundación Mujeres por África.

-        Mª Ángeles Siemens, presidenta de la Sección de Derechos Civiles y vice presidenta 2ª del Ateneo.

-        Elena Martín Ortega, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la UAM.

-        Nacho Duque, responsable de campañas de Éxodo.org.

 

En el deseo de poder contar con tu inestimable implicación con esta causa, recibe un cordial saludo,

 

 

 

Madrid, 22 de octubre de 2014

Éxodo.org, Sección de Derechos Civiles del Ateneo, Instituto de Estudios de Género UC3M, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer UAM, Unida de Igualdad UCM, Fundación Euroárabe

 

FORO “CURAS DE MADRID”

 

 

NOTA DE PRENSA EN TORNO AL

 NUEVO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE MADRID

 

 

Los miembros del Foro “Curas de Madrid” recibimos el pasado día 28 de agosto con sorpresa, agrado y esperanza la doble noticia de que el Papa Francisco, tras aceptar la renuncia del cardenal don Antonio María Rouco Varela, había procedido a designar como sucesor suyo al hasta entonces arzobispo de Valencia don  Carlos Osoro Sierra.

 

Ahora, cuando quedan ya muy pocos días para que se produzca su toma de posesión y con ella el inició efectivo de su ministerio al frente de nuestra querida iglesia local, hemos acordado hacer público a través de esta nota de prensa nuestro deseo de colaborar con él.

 

Desde noviembre de 2007, cuando nos constituimos en grupo de opinión dentro de la diócesis, hemos sido una voz crítica ante algunas manifestaciones y algunas conductas que nos parecían censurables en nuestra propia iglesia y en la sociedad de la que formamos parte. Siempre lo hemos hecho animados por el deseo de ser fieles al seguimiento de Jesús de Nazaret y con el propósito de serlo en línea con las pautas de aggiornamento eclesial marcadas por el Concilio Vaticano II, pautas que cincuenta años después requieren, a nuestro juicio, una nueva puesta al día.

 

Desde esta posición, como ya hemos dicho, recibimos con agrado y esperanza la noticia del nombramiento de don Carlos Osoro. Y a partir de este mismo instante y con sinceridad manifestamos nuestro deseo de colaborar con él en aquello que crea podemos serle de utilidad para el bien de la diócesis. Pensamos que nuestra manera de entender y de vivir la fe cristiana así como nuestra experiencia pastoral merecen aunque sólo sea un poco más de escucha y de acogida que las que hemos recibido de la jerarquía en estos últimos años. Confiamos en que el nuevo obispo considere oportuno prestárnoslas. Tiempo habrá de conocer su decisión. Mientras tanto, vaya por delante nuestro deseo de que sea feliz y fecundo el desempeño de su tarea pastoral entre nosotros.

 

Los miembros del foro “Curas de Madrid”

Madrid 20 de octubre de 2014

 

Ante la carta del Observatorio cristiano de la Laicidadal Sr. Presidente del Parlamento Europeo, Sr. SCHULTZ:

 

Las Cristianas y Cristianos de base de Madrid han tenido conocimiento de la carta dirigida por el Observatorio Cristiano dela Laicidad en Europa al Sr. Presidente del Parlamento Europeo en la que muestra su profunda disconformidad con la invitación cursada por esa Presidencia al Papa Francisco para intervenir pública y oficialmente ante el Parlamento Europeo.

 

Coincidimos completamente con la postura de dicho Observatorio, por entender que una autoridad religiosa no puede ser recibida oficialmente con los honores debidos a un Jefe de Estado e invitada a dirigirse al Parlamento como un político. El principio de Laicidad que debe inspirar siempre la construcción europea, si quiere ser democrática, exige la plena independencia entre el poder civil y las confesiones religiosas, así como el respeto integral a la libertad de conciencia de todos los ciudadanos, sean cuales sean sus convicciones o creencias.

 

De otra parte, los católicos tenemos ya muy asumido que los tiempos en que el Papa era considerado el Príncipe dela Iglesia hace ya mucho tiempo que quedaron atrás y que los valores éticos del Cristianismo sólo puede ser testimoniados desde sencillas posiciones de servicio, no desde instancias de poder.

 

Con ese espíritu nos adherimos decididamente a la postura del Observatorio Cristiano dela Laicidad en Europa que pide la clara y nítida separación entre las instituciones religiosas y el poder político dentro de las instituciones europeas.

 

Madrid, 15 de Octubre, 2014

Coordinadora de Cristianas y Cristianos de base de Madrid

 

 
¡Hola!
Un año más os invitamos a la presentación de la Agenda Latinoamericana.
Será el jueves 23 de octubre a las 19.30 en la Librería Arriero. C/Los
Curas 31. En Torrejón de Ardoz.Contaremos con la Charla-coloquio CAMBIO DE ÉPOCA, ¿CAMBIO DE RUMBO? a
cargo de JESÚS SANZ ABAD, profesor del Departamento de Antropología
Social de la Universidad Complutense de Madrid, coautor del
cuadernillo de Cristianismo y Justicia “Cambio de época…”, y experto
en antropología urbana y movimientos sociales, estrategias económicas
de la migración y migraciones transnacionales.La Agenda Latinoamericana también nos interpela este año. Nos propone
conjugar las citas de nuestra agenda cotidiana, siempre abarrotada y
apresurada, con la atención por el ser humano y sus derechos.

Mientras preparamos esta presentación, graves violaciones de los
derechos humanos se producen en Gaza, en Siria, en Sudan del Sur, en
Colombia, y también en España… La Latinoamericana quiere reforzar
nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestro empeño ante cada
situación de injusticia. Y se propone nutrir nuestra capacidad de
reconocer y sostener una nueva categoría de derechos fundamentales que
están en la base del logro de una vida digna: el derecho al alimento,
al agua, al entorno… bienes comunes que deberían estar asegurados
para todos.

Nuestra estrella polar en este viaje es la utopía de los Derechos
Humanos, cuya realización representaría el triunfo de todas las
luchas, las rebeliones, las revoluciones a las que lo mejor de la
humanidad ha dado vida a lo largo de la historia.

Derechos Humanos, y no sólo… porque ya no es posible hoy, en plena
emergencia ambiental, defender los derechos de los seres humanos y en
especial de los más pobres, sin reconocer y respetar los derechos de
la naturaleza, de la Madre Tierra, de la Pacha Mama.

Os invitamos a descubrir la propuesta de la Agenda para el próximo año
2015, y su llamada al debate, a la reflexión y al discernimiento
personal o grupal. Vuestra/nuestra Agenda sigue convocando, a modo de
ágora impresa, siempre abierta a la participación de todos.

Os adjuntamos cartel, con el ruego de que lo difundáis….
Nos vemos el jueves.
Un abrazo y feliz fin de semana para todas y todos.
Comité Oscar Romero de Torrejón de Ardoz
 

Sr.  SCHULTZ

Presidente del Parlamento Europeo

Estrasburgo

 

Sr. Presidente,

 

El Observatorio Cristiano de la Laicidad, una agrupación de asociaciones principalmente católicas francesas, desaprueba su decisión de invitar al Papa Francisco a expresarse oficialmente delante del Parlamento Europeo.  No le incumbe esta tribuna cualesquiera que sea el valor eventual de sus propuestas.

 

Se trata de una ambigüedad voluntariamente mantenida por el papado y que Vd., con su decisión, refuerza y que permite al  « soberano pontífice  » presentarse, la oportunidad, bien como Jefe de Estado o como autoridad religiosa, en la confusión más absoluta de estas dos funciones.

 

El Estado del Vaticano no ha sido reconocido como estado adherido a la Unión Europea porque no es un estado democrático y las mujeres están excluídas de todas las responsablidades gobierno.

 

En cuanto a autoridad religiosa, el Estado del Vaticano sólo tiene la autoridad que le reconocen aquellas personas que aceptan vivir bajo esta autoridad.  Su poder, si es éste el término correcto en el caso, lo que muchos cristianos e incluso católicos discuten, no puede extenderse más allá.  La confusión entre el Estado del Vaticano y la Santa Sede debe suprimirse.

 

Los ciudadanos europeos laicos, católicos como nosotros, no están dispuestos a aceptar que una autoridad religiosa, por más prestigiosa que sea, se exprese en su nombre.  Siendo ellos ciudadanos no son súbditos de un Principe de la Iglesia.

 

La libertad de expresión para todas las convicciones debe respetarse dentro de la Unión Europea.  La libertad religiosa forma parte de la libertad de conciencia individual y de las libertades civiles en general. Pero en algún caso el Papa, al ser sólo una autoridad religiosa no puede ser recibido oficialmente con los honores debidos a un Jefe de Estado invitado a dirigirse al Parlamento como un político.  Su autoridad es de índole religiosa y no tiene legitimidad política.  La soberanía pertenece al pueblo de los ciudadanos europeos de todas las convicciones y no a las organizaciones de convicciones, cualesquiera que sean.  Éstas pueden ser consultadas en el marco definido por los textos oficiales.  Pero los responsables de las instituciones de convicción no serían llamados por el Presidente del Parlamento Europeo para ser recibidos, legitimados y escuchados de la misma manera que las autoridades políticas.

 

En cuanto organización laica, El Observatorio Cristiano de la Laicidad pide la clara y limpia separación entre las instituciones religiosas y el estado dentro de las instituciones europeas.  Esta es una de las condiciones esenciales que permitirá convivir a los europeos de todas las convicciones religiosas o no-religiosas.

 

Le ruego, Sr Presidente, reciba mis respetos,

 

11 de octubre de 2014

Jean RIEDINGER

Secretario del Observatorio Cristiano de la Laicidad

Observatorio Cristiano de la Laicidad – Tiempo Presente

68 rue de Babylone

F 75007 PARIS

 

dirección de e-mail jean.riedinger@club-internet.fr

 
A Asoc Encrucillada quere convidarvos ao XXIX Foro Encrucillada, que terá  lugar o sábado 18 de outubro, dende as 10:00h no Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela (Rúa preguntoiro, 23) baixo o título:

A Igrexa Galega e o Papa Francisco 

O horario vai ser o seguinte:

10:00  Presentación
               Xosé Manuel Pensado Figueiras, Asoc. Encrucillada

10:30  A reforma do Papa Francisco
              José Manuel Vidal, director do portal Relixión Dixital

12:00  Descanso
12:30  O Concilio Pastoral de Galicia. 
              Xulio Andión Marán, Ex-rector Seminario de Tui-Vigo

14:00  Xantar
16:00  Presentación de libros
16:30  A Igrexa galega. Apuntamentos para o futuro.
              Andrés García Vilariño, Universidade A Coruña

18:00  Colofón Musical: Mini e Mero, Desorballando outonos: homenaxe a Díaz Castro
Esperamos contar coa vosa presenza!!
Asoc. Encrucillada
 
 

LAS COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA DENUNCIAN LA PASIVIDAD Y LA INEFICACIA DE LOS PAÍSES RICOS ANTE LA EPIDEMIA DE ÉBOLA EN PAÍSES DE ÁFRICA

Los crímenes contra población africana los arrastramos desde muy atrás. Durante siglos los reinos cristianos practicaron la caza y captura de población negra como si fueran alimañas para implantar un vergonzoso y criminal comercio de esclavos en territorio americano.

La descolonización del territorio africano se llevó a cabo según los intereses de los países invasores, rompiendo estructuras ancestrales de población, fragmentando etnias y provocando enormes conflictos tribales que todavía perduran.

Las modernas tecnologías están siendo un nuevo instrumento para esquilmar los abundantes recursos naturales del territorio africano logrando que sus habitantes se hundan aún más en la miseria y el hambre.

Paradójicamente, abundan las armas en todos los lugares de conflicto. No se escatiman asesinatos en masa y hasta se obliga a la población infantil a tomar parte activa en los conflictos bélicos. Hay dinero para armamento, pero no hay dinero para comida.

El sida, la malaria y ahora el ébola apenas fueron noticia mientras no se acercó a nuestro primer mundo, satisfecho y opulento.

El virus del ébola no es nuevo. Surgió por primera vez en el año 1.976 en Sudán y República Democrática del Congo (antes Zaire) y posteriormente  se fue extendiendo por otros países africanos como Gabón, Uganda,  Guinea Conakry, Sierra Leona, Liberia, Nigeria…hasta que en este mismo  año llega a EEUU y ahora a España.

Es muy triste comprobar cómo durante todos estos años han ido muriendo a miles (más de 3.400) en esos países africanos sin que aquí en este mundo occidental nos hayamos preocupado lo más mínimo. La solución pasa por erradicar la pobreza de los países empobrecidos y no por el recorte de las ayudas al desarrollo.

Las CCP de Andalucía manifestamos nuestro dolor y nuestra vergüenza por este largo y escandaloso comportamiento y reconocemos que somos beneficiarios de estas largas injusticias. Por eso nos sentimos más obligados a gritar contra ellas y aportar nuestras posibilidades de ayuda.

Lamentamos desde luego el continuado y tenaz silencio de los dirigentes eclesiásticos que tanto parecen preocuparse por la vida humana, pero que son tan reacios a levantar su voz frente a situaciones tan clamorosas de injusticia y de crueldad.

Queremos también denunciar a quienes quieren responsabilizar de la infección de la auxiliar a la trabajadora, cuando se han comprobado fallos garrafales en el cumplimiento del protocolo de actuación previsto para estos casos.

Desde estas líneas nos atrevemos a lanzar una llamada a todas las personas de buena voluntad y especialmente a nuestro colectivo cristiano para que practiquemos una solidaridad y una generosidad añadida, colaborando económicamente con las ONGs que luchan contra el sida en países africanos y se ven obligados a actuar en situaciones de extrema carencia y hasta con la muerte en los talones..

La valentía y la entrega de esas personas nos hacen renovar nuestra apuesta por la utopía de Jesús de Nazaret, esa aspiración humana tan radical por una sociedad verdaderamente fraterna sin distinción de países, culturas, religiones o color de la piel.

COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA

12 de Octubre de 2014

 

El Sínodo mantiene la esperanza de un cambio positivo en la historia de la Iglesia

 

El Movimiento Internacional Somos Iglesia acoge con satisfacción el hecho de que el Papa Francisco haya lanzado hoy un nuevo proceso valiente de diálogo amplio y abierto en la Iglesia Católica. Con el comienzo del Sínodo estamos seguros de que el proceso estará acompañado por el Espíritu Santo y no se podrá detener.

 

Somos Iglesia pide a los cardenales y obispos que participan en el Sínodo que  no pierdan el tiempo con discusiones fundamentalistas sino que busquen honestamente y de forma conjunta soluciones pastorales a las muchas preguntas apremiantes. La doctrina teológica y las necesidades pastorales no deben ir una en contra de las otras.

 

Después de años de opresión de todo diálogo dentro de la iglesia, fue un notable desarrollo que el Papa Francisco invitase  a todos los creyentes, al “pueblo de Dios”,  para responder a un cuestionario de preparación para el Sínodo. Los resultados procedentes de todo el mundo que el documento “Instrumentum laboris” claramente muestra no pueden ser ignorados: La enseñanza tradicional de la Iglesia ha perdido el contacto con la vida real y con los diferentes tipos de vida familiar de nuestro tiempo. Lo que ellos llaman “situaciones irregulares o no aceptadas” es una realidad generalizada en todas las partes del mundo. “La realidad es más importante que la idea” (Evangelii Gaudium 231).

 

·         Es hora de que la base teológica de la enseñanza sexual de la iglesia se desarrolle de nuevo teniendo en cuenta las los planteamientos de las ciencias humanas modernas. Incluso el cuestionario cuyas respuestas resume el  “Instrumentum laboris” encuentra la comprensión tradicional de la ley natural “muy problemática, si no totalmente incomprensible”.

·         Es hora de que el ” sensus fidelium ” (el “sentido de los fieles”), así como la primacía de la conciencia individual (Cardenal John Henry Newman) sean re-descubiertos como el punto clave de la vida y la enseñanza cristianas.

·         Es hora de que los líderes de la iglesia se abran a un nuevo enfoque para las parejas homosexuales y las parejas divorciadas y vueltas a casar – no sólo por misericordia, sino por justicia. ¿Por qué no seguir el ejemplo de las Iglesias ortodoxas con las parejas formadas por personas que han vuelto a casarse?

·         Ya es hora de que la iglesia apoye a todas las familias que viven en situaciones muy pobres y duras debidas a los sistemas económicos neoliberales,  de manera auténtica y creíble.

 

Esta primera reunión del Sínodo cuenta entre sus participantes con una abrumadora mayoría de cardenales y obispos que fueron nombrados por los dos papas anteriores. Hay muy pocas mujeres, expertos y auditores en el Sínodo. Hasta ahora, los miembros de los grupos de reforma no han sido invitados al sínodo , aunque Somos Iglesia propuso una serie de expertos al cardenal Lorenzo Baldisseri . Por lo tanto el proceso del Sínodo no puede y no debe limitarse al aula sinodal. El Movimiento Internacional Somos Iglesia apoyará los procesos de diálogo abierto que haya en los distintos  países hasta la segunda reunión del Sínodo en octubre de 2015.

 

Dr. Martha Heizer (Coordinadora), el teléfono celular en Roma: +43 650 4168500, martha.heizer@inode.a t

Christian Weisner, teléfono celular en Roma: + 49-172-5 18 40 82, media@we-are-church.org

 

Los próximos días 18 y 19 de octubre se celebrarán en Madrid las Jornadas Anuales de CPS bajo el título: «Y en el comienzo… estaba Jesús».

El primer día tendrá lugar una ponencia a cargo del teólogo Xose Arregui, de la Universidad de Deusto, sobre La seducción de Jesús: el mensaje subversivo. Después habrá una ponencia y coloquio con Pedro Miguel Lamet, jesuita, escritor y periodista, en torno al tema ¿Es el papa Francisco una brisa de Jesús en la Iglesia? Tras la comida llegará el turno de la ponencia y coloquio con Pepa Torres, religiosa, teóloga y educadora social, que hablará sobre Traducir el mensaje de Jesús en una sociedad laica.

El domingo 19 se celebrará la asamblea para la evaluación y propuesta de acciones y una eucaristía.

Las jornadas tendrán lugar en la casa de ejercicios “Villa San Pablo”, en la Plaza de la Grosella 4 (Metro: Línea 11, Carabanchel Alto).

Para más información e inscripciones: 
Miguel Ángel Carmena
miguelcarmena@movistar.es
91 754 16 82

Programa de las Jornadas: jornadas_cps_2014

 

 
Església Plural ha iniciado una campaña de recogida de firmas para dirigir una carta a los obispos de Cataluña con el fin que den soporte al derecho a decidir del pueblo de Cataluña y a la consulta del 9N

Ante la actual situación que vive Cataluña, inmersa en un proceso para poder ejercer el derecho a decidir que corresponde a todo pueblo y nación, y de hacerlo en una votación donde decidir qué estructura política nos queremos dotar, los obispos de Cataluña han mantenido un prudente silencio y una cierta distancia, que no es entendida, y duele, a un buen número de católicos y católicas que siempre han vivido su fe arraigada en la cultura y la identidad catalana.
Ahora, en estos momentos trascendentales,es necesario que los obispos, y también otros dirigentes eclesiásticos como las abadesas y los abades, y los provinciales de las principales órdenes religiosas, acompañen a su pueblo de manera expresa y pública.
Por este motivo Església Plural pone en marcha esta campaña que pretende romper este silencio que se ha impuesto en el episcopado catalán. Pedimos a la comunidad católica, y a la ciudadanía en general, que firme el documento que les proponemos, lo que pueden hacer mediante nuestra página web y que haremos llegar a los destinatarios.
En nuestra página web tenéis la carta y una ficha de la campaña para vuestro uso interno, pidiendoos que nos ayudéis a hacer la máxima difusión de esta campaña., www.esglesiaplural.cat
Església Plural
Barcelona, 30 de septiembre de 2014.
 

¿Qué espera Redes Cristianas del Sínodo sobre la Familia?

Los temas de la familia necesitan una puesta al día por parte de la Iglesia católica si ésta quiere ofrecer al mundo un mensaje de credibilidad y recuperar la sintonía con tantos católicos y católicas que hace ya tiempo eligieron tomar sus propias decisiones en cuestiones de importancia para su vida familiar. La doctrina oficial está muy anticuada y cada vez hay más legislaciones civiles que permiten mayor libertad a las personas. Existen sectores del catolicismo que no admiten que, en las sociedades laicas, la Iglesia no pueda imponer sus criterios y deba entrar en el debate democrático junto a otros grupos ideológicos. En los temas de la familia esto es evidente.

El papa ha generado una expectativa de cambio en la Iglesia con su talante renovador. Aunque en las cuestiones de la familia se mantiene en la doctrina oficial, muestra siempre voluntad de acoger a los que han tomado opciones que se apartan de ella. La convocatoria del sínodo es una muestra de ello.

Redes Cristianas valora muy positivamente la decisión de Francisco de abrir el cuestionario de preparación del sínodo a todos los católicos y católicas y no solamente a los obispos, como era habitual. Lamentablemente, su difusión ha sido muy limitada en España y el envío a Roma de las respuestas se ha hecho directamente en muchos casos. ¿Qué explicación puede dar la Conferencia Episcopal Española sobre la resistencia mostrada?

El documento de trabajo, ya publicado, muestra que la doctrina de la familia está muy alejada de los problemas de los católicos y católicas y de las realidades familiares que han ido surgiendo, distintas de la familia cristiana tradicional. Además, es positivo que se reconozcan las dificultades del clero para orientar a los fieles al respecto.

Sin embargo, se dice que el sínodo no busca un cambio doctrinal sino pastoral para actualizar la difusión de la doctrina y, así, ser mejor comprendida por las personas católicas. Ese planteamiento es, a nuestro juicio, equivocado y puede llevar a una gran decepción, pues, si las cuestiones de fondo no se revisan, los gestos de acogida promoverán la tolerancia pero se seguirán considerando pecadores a los que se aparten de la norma.

Las últimas noticias del sínodo aumentan la inquietud: la lista de participantes está formada por una abrumadora mayoría de hombres célibes: obispos, cargos de la curia o superiores de congregaciones. Hay pocos seglares y se echa en falta más pluralidad entre ellos. Además hay personas de la lista que han opinado en contra de los homosexuales o de las mujeres que abortan con declaraciones muy ofensivas (caso de Fernando Sebastián en España) o cardenales de alta responsabilidad que están defendiendo públicamente no solo la indisolubilidad del matrimonio sino que se mantenga la prohibición de comulgar a las personas divorciadas católicas que han vuelto a casarse, esto último en contra de lo que parece que piensa el papa.

Redes Cristianas espera que el sínodo reconozca las realidades familiares que se van consolidando cada vez más entre las y los católicos y que la Iglesia no puede ignorar; es necesaria una revisión profunda de la doctrina en la que participen representantes de la pluralidad de opciones existentes en la Iglesia. Para ello es importante tener en cuenta las diferencias culturales en los distintos continentes. ¿Qué dirá el sínodo a las personas homosexuales, a las parejas que conviven sin casarse o a quienes, después de divorciarse, han vuelto a casarse civilmente?

La toma de decisiones en la Iglesia debe contar con el sentido de los fieles, sin olvidar que la primacía de la conciencia es la que debe guiar las decisiones de los cristianos y cristianas adultos, muy especialmente en su vida íntima y familiar.

Los avances de la ciencia han de tenerse en cuenta, pues afectan a temas controvertidos como el inicio de la vida o las técnicas de reproducción asistida. Hay que revisar la doctrina de la polémica Humanae Vitae sobre el control de la natalidad ante la evidencia de que muchas personas católicas no la siguen y utilizan métodos anticonceptivos que no están autorizados por la encíclica.

Esperamos finalmente que el sínodo tenga una voz decidida a favor de la igualdad de la mujer y en contra de la violencia de género que afecta a tantas realidades familiares. Es necesaria también una denuncia clara de las situaciones de pobreza y precariedad en la que viven familias de todo el mundo. La falta de trabajo de muchos jóvenes dificulta enormemente que puedan iniciar un proyecto de familia. De ello también hay que hablar en el próximo sínodo.

28 de septiembre de 2014

 

28 de septiembre de 2014

Querido papa Francisco:

Como Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir le escribimos con cariño, confianza y agradecimiento por la cercanía que hemos sentido en sus palabras y gestos que han recogido el mensaje amoroso y ético de nuestro querido Jesús de Nazaret.
Le agradecemos que nos recuerde que nuestra Iglesia debe acompañar con paciencia porque las personas nos vamos construyendo día a día; que el confesionario es el lugar de la misericordia de Dios; que nuestra Iglesia ha de ser una casa abierta en la que participen todas las personas, y que la Eucaristía “no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y alimento para los débiles”. (1)
Sus exhortaciones han calado hondo en nuestros corazones porque somos creyentes feministas comprometidas con la vida y la salud de las mujeres, con la búsqueda de la justicia social y la defensa de los derechos humanos, particularmente los sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto legal y seguro.
En nuestro caminar hemos aprendido que la maternidad es una elección libre, no una imposición ni un destino obligado. Es una elección amorosa y responsable que requiere de cada mujer deseo, compromiso y trabajo, y de cada sociedad demanda una renovación cultural y jurídica para que podamos ejercer el derecho a decidir si queremos ser madres, si continuamos o interrumpimos un embarazo no deseado. Igualmente, hemos confirmado que Dios está siempre con nosotras en cualquier circunstancia y que en momentos difíciles de nuestras vidas ha sido presencia amorosa, compañía, amistad, diálogo interior, comprensión, respeto, apoyo, libertad, oración, deseo, bondad y elección.
Estamos seguras de que el lugar de la Iglesia es allí donde acontecen los dilemas y los sufrimientos humanos, particularmente junto a las mujeres que se encuentran en extrema necesidad, que por razones profundas abortan y necesitan comprensión y misericordia. Como lo hemos sostenido siempre, nadie aborta con alegría en su corazón ni con la fría intención de dañar una vida en ciernes.
Hemos comprendido que la inflexibilidad rompe la cercanía entre las personas, es inhumana y causa muchísimo sufrimiento; que lo primordial en nuestra comunidad de fe es el mensaje de Jesús, y que las enseñanzas evangélicas son como cartas de misericordia, de comprensión, de ánimo, de alivio y nos recuerdan que lo esencial no es seguir normas rígidas sino mostrar compasión, obrar con justicia y actuar amorosamente. Ciertamente “necesitamos directrices morales y principios de orientación, pero las personas concretas necesitamos ser comprendidas con nuestros problemas, sufrimientos y contradicciones”. (2)
Por todo lo expuesto le solicitamos, junto con muchísimas católicas y católicos, que analice las siguientes consideraciones:
• Nuestra Iglesia necesita una mayor sensibilidad humana y vivir un espíritu de compresión, consuelo y misericordia ante los millones de mujeres que han abortado o lo están haciendo con enorme dolor, pero convencidas de que es su mejor decisión en sus circunstancias concretas.
• La despenalización y legalización del aborto no significa bondad, una concesión ni una defensa incondicional de la interrupción de un embarazo no deseado, sino apenas la posibilidad de ofrecer condiciones humanas a una práctica que cuando se realiza en la ilegalidad pone en riesgo la salud y la vida de muchas mujeres y niñas, especialmente de las más pobres.
• La interrupción voluntaria e informada de un embarazo puede justificarse por diversas razones: extrema pobreza o desnutrición, salvar la vida de la mujer o evitar un grave riesgo a su salud; también para impedir daños mayores a quienes han sido víctimas de violación, en particular niñas y adolescentes que además están expuestas a embarazos de alto riesgo por su edad. Desde nuestra perspectiva, la justificación más importante, es la autoridad moral que tienen las mujeres para tomar esta decisión de acuerdo con los dictados de su conciencia.
• En consecuencia, es preciso cambiar, por razones humanistas y cristianas, la postura oficial de nuestra Iglesia respecto al aborto, porque está poniendo en riesgo la vida y la salud de mujeres y niñas embarazadas. Reformemos nuestra actitud pastoral para retomar lo que ya está en nuestros cánones y difundámoslos, puesto que consideran las circunstancias en las cuales quienes han abortado no están sujetas a la pena de excomunión.
• Dado que los Estados deben atender las necesidades de una ciudadanía crecientemente diversa y plural, nuestra Iglesia tiene que dejar de influir en legislaciones y políticas públicas basadas en evidencia científica para respetar los derechos de todas las mujeres, creyentes y no creyentes.
¿Cómo reducir el sufrimiento? ¿Por qué no puede ser un argumento decisivo interrumpir un embarazo si ese embarazo significa una catástrofe para una mujer? ¿Cómo resolvemos la contradicción de nuestra institución al negar el uso de los métodos anticonceptivos modernos que evitan embarazos no deseados y a la vez oponerse al aborto? ¿Cómo retoma nuestra Iglesia las reflexiones teológicas y pastorales que desvinculan la sexualidad de la procreación, las mujeres de la maternidad, el cuerpo de la maldad…?
Querido papa Francisco: somos conscientes de que estos temas son sumamente complejos y difíciles, sobre todo en un continente con tanta pobreza, discriminación y desigualdad. Por ello le invitamos a que nos reunamos para conocernos, dialogar y encontrar hospitalidad mutua, reconociendo que es posible poner un mantel sobre la mesa del corazón para propiciar, con la ayuda de Dios, que estalle el bien en la vida de tantas mujeres latinoamericanas.
Sororalmente,
Integrantes de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir
(Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú)

Responsable de la publicación: María Consuelo Mejía

(1) Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, números 16, 39, 44 y 47. http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.pdf

(2) José Antonio Pagola, El camino abierto por Jesús. Madrid, PPC, 2010, p. 94.

© 2012 Redes Cristianas Suffusion theme by Sayontan Sinha