Raquel

 
evaristo-villar2

En este enlace puede leerse la entrevista:

https://poderpopular.info/2019/01/08/evaristo-villar-de-redes-cristianas-el-papa-francisco-es-aire-fresco-en-la-iglesia-pero-no-puede-con-la-estructura-jerarquica/

 

 
Xarxa Cristiana.odt

El Foro de Debates de la Universidad de Valencia y Xarxa Cristiana convocan el coloquio:

“Teilhard, mistic, poeta i científic”

24 de enero de 2919, jueves, a las 19 horas en el Centro Cultural La Nau (Universitat, 2)

Ponente: Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Málaga.

Presenta: Jaume Herrero, de Xarxa Cristiana.

TEILHARD LA NAU[7509]

 

 

A Coordinadora de Crentes Galeg@s  ven facendo, desde hai moitos anos, unha reflexión que damos a coñecer como Documento da Paz no remate de cada ano e no comezo do aninovo.
Fixamos a nosa atención cada ano nalgúns dos aspectos nos que nos xogamos a humanidade. Porque podemos evitar os sufrimentos das persoas e alentar os primeiros pasos de cara a unha maior cohesión social, a través da creación de vínculos e de solidariedade, que é a forma máis sólida de construír a paz.
No momento que estamos a vivir preocúpanos moito a imaxe pública do papel que desempeña a Igrexa na vida social. Esta imaxe ven reflectida nos medios de comunicación, pero tamén na opinión dos diversos sectores da sociedade sobre o que pensamos e facemos os cristiáns e especialmente sobre a forma en que a Igrexa orienta a súa intervención no conxunto das relacións sociais. Non queremos aparecer como unha Igrexa gardiá da corrección moral e de ritos herdados de antepasados e afastados do actual imaxinario cultural. Os valores do Evanxeo non teñen por que aparecer vestidos por roupas rancias e resesas que non se corresponden coa súa orixe nin cos nosos tempos. Fronte a esas formas ancoradas no pasado, gustaríanos “primerear”, en expresión do Papa Francisco. Dito coas súas palabras: “adiantarse, tomar a iniciativa sen medo, saír ao encontro, buscar aos que están lonxe e chegar ás encrucilladas dos camiños para invitar aos excluídos” (EG 24), recoñecendo  que de nada serven “os discursos e praxes sociais ou pastorais sen unha espiritualidade  que transforme o corazón” (EG 262).
Somos conscientes dos aspectos negativos que presenta a Igrexa, e tamén dos positivos. Queremos intensificar estes e tratar de eliminar todo o que free o poder de proposta para construír a paz, desde a Igrexa e desde fóra dela. Queremos que a sociedade enteira comprometa todo o seu empeño en conseguir progresivamente unha situación digna para tod@s.
Dóenos todo aquilo que se poida ver e dicir en negativo da Igrexa. Entendemos que non todas as críticas son xustas, que algunhas veñen por poñerse do lado das persoas que sofren, das excluídas, das aldraxadas. Pero outras críticas están feitas por estar do lado do poder, ese que exclúe e que aldraxa a dignidade humana. Avogamos por comportamentos exemplares, como corresponde a persoas e institucións que se declaran cristiás e como tales deben seguir o exemplo de Xesús e inspirarse no Evanxeo nas súas actuacións concretas.
É totalmente impropio de persoas cristiás que queren ter o Evanxeo como fonte de inspiración das súas vidas:
.-  A indiferenza diante das situacións de inxustiza. A indiferenza leva a que os poderes fácticos deixen de abordar seriamente situacións extremas, como as que se dan no caso de pobreza severa, emigrantes e refuxiados; o que leva consigo dor, todo tipo de penalidades e ata a mesma morte.

.-  A insensibilidade diante do importante número de persoas dentro do sector dos nenos, das mulleres, das familias, dos maiores, que arrastran problemas moi serios. A sociedade no seu conxunto  ten que buscar solucións eficaces. A Igrexa debe sentirse a si mesma como unha forza viva e empeñada  en promocionar e sumar sinerxías capaces  de levedar a vida social.

.-  A inhibición en actividades e organizacións que se propoñen como obxectivo loitar polo ben común. É necesario implicarse nos movementos que traballan para fortalecer a rede dunha economía solidaria, como é o caso de Nacións Unidas  que coa súa “Axenda 2030″ pretende alcanzar 17 grandes Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), de forma que os 800 millóns de persoas  que contan para vivir con menos de 1,25 dólares/día, poidan  vencer definitivamente a fame, as enfermidades, a incultura e a morte antes de tempo.

.-  O abuso de poder en calquera das súas formas. Dentro e fóra da Igrexa, o “carreirismo”, o afán de sobresaír, de posuír, levan en moitos casos ao abuso do poder, a afondar na desigualdade e na cronificación da pobreza de amplos sectores sociais.

.-  O apego aos bens económicos e non ter claro a función social dos propios bens. Que función desempeñan os numerosos bens da Igrexa? A práctica de inmatriculación dos bens (ducias de miles nas últimas décadas),  cualificada moitas veces de voracidade inmobiliaria, necesitaría un tratamento  moito máis sereno e meditado que non perda de vista o ben común e a función social deses bens. Na xestión dos bens da Igrexa debe quedar claro o afán de servizo, e debe excluírse o afán de posesión. Para unha xestión en clave de servizo, a Igrexa ten instrumentos, como Cáritas, consellos económicos, etc., capaces de impulsar, xunto con outras institucións, proxectos de vivenda social e iniciativas de cooperación que poden cumprir o dobre obxectivo de resolver necesidades urxentes e de aportar formación social, tan precisa para achegar capacidade de solución para moitos problemas cidadáns.

.-  A pederastia e os abusos sexuais que constitúen delitos abominables. Tanto na sociedade como na Igrexa debe extremarse o coidado para respectar a dignidade de todo ser humano. E non se debe ter ningún tipo de tolerancia cos abusos exercidos contra persoas débiles e indefensas. Desde a ética común, a sociedade comeza a considerar e a tentar poñer en práctica unha praxe de tolerancia cero fronte aos abusos e a pederastia. Nunha persoa cristiá ou relixiosa as razóns son máis determinantes e funden as súas raíces no Evanxeo como Boa Nova de Xesús para iluminar o que deben ser as relacións humanas.

Xesús de Nazaré como exemplo e modelo de vida.

Xesús coas súas palabras, coas súas obras, con toda a súa vida abriu camiños novos para os seus seguidores e para toda a humanidade. As ensinanzas, as curacións, a actividade toda despregada por Xesús mostran que Deus está con el, que Xesús é o reflexo de como é Deus. E levan a entender o mundo desde Xesús, a converterse á Boa Nova na que Deus é o motor da acción salvadora de Xesús, que se mostra especialmente nos pobres, nos pecadores, nos oprimidos por toda clase de mal. Se Deus salva ao máis deshumanizado e afastado de El, é que a salvación alcanza a tódalas persoas.
No anuncio do Reino de Deus e no sermón do monte, como núcleo da súa mensaxe, revélase a paixón de Deus polas súas fillas e fillos como fonte da fraternidade universal e dáselle un lugar concreto e preferente ás vítimas da desorde social e das inxustizas estruturais. Xesús expulsando demos, curando vidas estragadas, perdoando  pecados e promovendo unha comunidade de discípulos é quen anuncia a chegada do reinado de Deus, reino de paz, xustiza e amor.
O predicador, Xesús, converterase logo en obxecto de predicación na comunidade ou comunidades de crentes. E é precisamente o Mesías fracasado, o Xesús perseguido e asasinado a quen se anuncia como Cristo resucitado e exaltado por Deus. De novo a opción polos pobres, polas vítimas da historia marca a forma de entender a elección divina e a alianza entre Deus e a humanidade.

O noso compromiso desde a fe e desde a vida.

Para quen a fe nos leva a ser seguidores de Xesús, e para tódolos homes e mulleres de boa vontade, dar continuidade ao proxecto de Xesús convértese nunha tarefa primordial. As persoas cristiás, de xeito especial, polo bautismo, quedamos asimilados á Cristo e unxidos polo Espírito Santo (LX 34) e correspóndenos a nós  ordenar tódalas realidades cara Deus sen eliminar a dimensión secular de todas elas. Así o ser humano convértese en co-creador, en canto leva a creación cara Deus xerando xustiza, solidariedade e verdade.
Xesús impulsou unha comunidade de crentes e seguidores que, organizada en comunidades locais, ían dar continuidade ao proceso posto en marcha por Xesús. A Igrexa, tal como a coñecemos e como a vivimos, é o resultado dos procesos posteriores. É unha Igrexa, “semper reformanda” en palabras dos Santos Padres. Debe ser reformada especialmente cando vive escorada cara ao poder e ao dominio da xerarquía por asimilación á sociedade civil, cando actúa sen profetismo e acepta como bo o sistema socioeconómico actual que exclúe a unha gran maioría de persoas.
Vivimos tempos  novísimos. Estamos inmersos nunha problemática complexa. Ao tempo que medra a conciencia da dignidade humana, a arela da xustiza e a necesidade urxente de acadar un equilibrio ecolóxico, tamén medran a insolidariedade, a opresión e a explotación sen límite da terra que habitamos. A figura de Xesús  ha de ser o guía que nos debe marcar o rumbo e a luz do Evanxeo ten que converterse na luz que oriente os nosos pasos. É POSIBLE OUTRA IGREXA, PROFÉTICA, SERVIDORA e COMUNITARIA. O Papa Francisco e innumerables testemuñas son compañeiros e compañeiras na actual viaxe da vida, e partícipes na tarefa de encarnar toda a forza do Evanxeo no mundo actual.
Coordinadora de Crentes Galeg@s

 

paz-2018[7402]

Documento da Paz 2018[7401]

 

Las Comunidades y Grupos Cristianos de Base de Navarra integrados en Redes Cristianas hemos hecho una “REFLEXION SOBRE FRONTERAS E INMIGRANTES Y MEMORIA DE MONSEÑOR ROMERO Y VICTOIRE INGABIDE”.

Algo más de 250 personas hemos preparado el Adviento y celebrado la Navidad de manera solidaria, con tres reuniones.
Al comenzar el Adviento tuvimos una sesión de escucha de la realidad sobre “Inmigrantes en Navarra, acogida y solidaridad” en la que participaron Ana Turcan, inmigrante moldavo-rumana mediadora intercultural y música, que además de relatarnos su peripecia viajera, sus dificultades y gestos de acogida que ha vivido entre nosotros, nos obsequió con un breve recital de melodías de su país. Esther Baztán de CARITAS  e Idoia Oneca de CEAR (Comité Español de Ayuda al Refugiado) nos ofrecieron últimos datos sobre inmigrantes y refugiados en Navarra. Terminamos y aprobamos el comunicado con una eucaristía el pasado 15 de diciembre. Se recogieron 130 firmas. El título es: “INMIGRANTES Y FRONTERAS: DE LA HOSTILIDAD O INDIFERENCIA A LA HOSPITALIDAD”.

 

INMIGRANTES Y FRONTERAS: DE LA HOSTILIDAD O INDIFERENCIA A LA HOSPITALIDAD

Ante la cercanía de la Navidad, cada año, un grupo de mujeres y hombres cristianos de base nos reunimos para ahondar en el sentido de la fiesta que celebramos, atender a alguno de los retos actuales del diálogo fe-justicia y trasladar a la opinión pública, de la sociedad y de la Iglesia, nuestras preocupaciones, esperanzas y propuestas de intervención para mejorar la convivencia de todos y la situación de las personas más débiles o necesitadas de ayuda.

Este año, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, nos hemos acercado a la realidad de las migraciones y las fronteras, escuchando a personas inmigrantes y organizaciones que les atienden, con la intención de  contribuir a superar actitudes, propias o ajenas, de indiferencia u hostilidad, y alcanzar otras de acogida y hospitalidad. La movilidad de personas va a seguir marcando el futuro de la vieja Europa, y tenemos la imperiosa urgencia de replantear, ante ella, valores, principios y políticas.

Hoy en día hay en todo el mundo no menos de 232 millones de personas migrantes que vendrían a ser el equivalente al número de habitantes del quinto país más poblado de la Tierra. Más de 65 millones son personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar por un conflicto armado, por violencia generalizada o por un desastre natural. Del total, 21 millones son personas refugiadas; 38 millones desplazadas internas en su propios países; y algo más de 3 millones solicitantes de asilo.

En España, en 2017, entraron 532.482 personas inmigrantes. De ellas, solamente 27.349 lo hicieron “irregularmente” por el Estrecho, Ceuta o Melilla: un 5,1%, ínfima minoría. El total de la inmigración procedente de África supuso 63.000 personas, un 12%.

En Navarra, también durante 2017, el número de personas empadronadas nacidas en el extranjero creció en 4.124, un 4,7%. Eso supone 6,4 nuevos inmigrantes por cada 1.000 habitantes, un tercio de lo que sucedía anualmente en la pasada década. En nuestra Comunidad hemos pasado en poco tiempo de no recibir menores no acompañados a tener ahora 42 atendidos. Viven en nuestra comunidad personas nacidas en 115 países diferentes.

Hablamos, en muchos casos, de hombres, mujeres y niños erradicados de su tierra, por el hambre, la falta de horizonte vital, la explotación, la codicia, o la violencia de las armas que venden los países más ricos. Todo ello en un contexto de creciente desigualdad entre países y grupos sociales, de conflictos bélicos enquistados o recientes, y de prácticas muy parecidas al saqueo colonial. Personas echadas de sus hogares, apartadas de su cultura, estigmatizadas a menudo como irregulares, clandestinas o ilegales.

Los países en vías de desarrollo son los más solidarios con las personas refugiadas y acogen al 86% de los refugiados de todo el mundo. Mientras, Europa externaliza sus problemas a terceros países, y en las fronteras se vive un drama que, una y otra vez, desemboca en tragedia, ante nuestra indiferencia, y nuestra abundancia y privilegios. El Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio a nivel mundial. En noviembre de 2017 el diario alemán Taggespiegel publicó la lista completa de nombres, edades y lugares de origen de 32.293 personas que murieron, desde 1993 hasta esa fecha, ahogadas en el mar intentando llegar a Europa.  A quienes, después de un itinerario penoso y de sufrir extorsión de negociantes sin escrúpulos, alcanzan el continente de manera “ilegal”, personas que no han cometido ningún delito, sino una irregularidad administrativa, se les devuelve “en caliente” a su última procedencia, privándoles del derecho a reclamar asilo, o se les recluye de manera forzosa en Centros de Internamiento de Extranjeros (hay 8 en España) donde pierden su libertad.

La estrategia de algunos poderes económicos, políticos y mediáticos –que corresponde a nuestro egoísmo y ceguera- es señalar a quienes llegan como los que vienen a ocupar nuestro lugar, a arrebatarnos puestos de trabajo y disminuir los limitados recursos de nuestro bienestar. Hay que trabajar decididamente para desterrar  ese discurso, alejado de la verdad y la justicia, que  cala entre nosotros, los “autóctonos”, y olvida cuánta de nuestra gente tuvo que emigrar de manera forzosa obligada por la pobreza, o que ir al exilio por razones políticas. Los inmigrantes no son “trabajadores temporales invitados”, sino seres humanos, iguales a nosotros y sujetos de derecho. Desde muy antiguo la hospitalidad, además de un valor y una práctica, se ha considerado un deber, incluso legal, y una clave para la construcción de paz entre los pueblos. Esa hospitalidad, ejercida en la esfera comunitaria, se  torna en vecindad, donde los que han venido han de poder participar, votar, influir y codecidir en temas que nos afectan a todos.  Es posible llegar a sentir la alegría de trabajar juntos por unos modos de vida incluyentes y por una economía alternativa que pone en el centro al ser humano.

Sabemos bien, por experiencia, que todos nosotros vivimos, porque hemos sido acogidos por otras personas. Necesitamos a los otros para vivir.

Una acogida de buena calidad humana, una verdadera hospitalidad nace en el ámbito personal, madura en el terreno comunitario y social, y alcanza su plenitud cuando fecunda las políticas públicas. Afortunadamente  hay, en nuestro país y en nuestra comunidad, políticas garantistas y universalistas de salud, educación y rentas garantizadas, para asegurar los vínculos sociales. Hay que asegurarlas y extenderlas. Debemos insistir en una más decidida cooperación del Estado y todas las Comunidades Autónomas para la acogida. También en necesarios acuerdos europeos sobre emigración, acompañados de políticas de comercio y cooperación internacional que pongan en el centro los Derechos Humanos en todo el mundo.

Quienes firmamos este escrito no nos sentimos mejores que nadie. Pero intentamos ser seguidores, siquiera sea modestos y mediocres, de Jesús, “el hombre para los demás”,  el constante peregrino y caminante, libre de estrechos vínculos de sangre o nación, que tuvo siempre mirada y entrañas compasivas. Los relatos de su infancia en los evangelios lo presentan como hijo de una familia emigrante en busca de acogida en su propio nacimiento, que dice de sí mismo “no tengo un lugar donde reposar mi cabeza” y  asegura un criterio definitivo que es oferta de sentido y alegría para nuestra existencia: “Fui forastero y me recibisteis en vuestra casa… Lo que hicisteis con alguno de los más pequeños de estos mis  hermanos, me lo hicisteis a  mí”.

Agradecemos la presencia y los servicios que nos dan personas y comunidades inmigrantes, y los de las Asociaciones e Instituciones que les acompañan. Somos una única familia humana. Todos emigrantes, viajeros de esperanza. Feliz Navidad. Eguberri on.

Pamplona y Tudela, Navidad de 2018

 
Redes Cristianas

Manifiesto final: Acción liberadora hoy

Nos hemos reunido en esta ocasión bajo el lema: “Acción liberadora hoy”.

¿Pero de qué tenemos que liberarnos los hombres y mujeres de esta segunda década del siglo XXI? ¿Qué o quiénes nos quitan o constriñen nuestra libertad?

La respuesta no es otra que un sistema que produce desigualdad, destrucción acelerada de nuestro hábitat y de nuestros valores y violencia (contra las mujeres, los inmigrantes y los más pobres y vulnerables) y unos privilegiados que se aprovechan del mismo en su propio provecho y ayudan a afianzar y a perpetuar.

Un sistema que está globalizando la economía y fabricando un pensamiento único que favorece a unos pocos privilegiados y que está derribando los valores y los derechos humanos.

Un sistema que se sustenta en una tecnología que, sin duda, está cambiando el mundo en muchos aspectos para mejor; pero que, a la vez, permite unos niveles de control y de manipulación de las personas inéditos en la Historia.

Un sistema que está construyendo una sociedad que maquillada de pluralismo y empoderamiento de la ciudadanía, nos aliena con enormes dosis de desinformación y falsedad, a través de unos poderes ubicuos, difusos, difíciles de enfrentar, pues se encuentran en lo más profundo de nuestra cultura de masas y del consumismo depredador que nos devora.

Un sistema basado en unos poderes tan eficientes que se han adueñado de todos los resortes de gobernanza social y de todas las instituciones públicas.

Es por todo ello por lo que necesitamos preguntarnos acerca de la necesidad de liberación de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Una liberación que consideramos urgente, ya que los niveles de opresión y explotación más “líquidos”, más sutiles, cambian, mudan, pero persisten y se fortalecen. Desde un análisis colectivo de la situación y de posibles experiencias alternativas, centradas en la ética, la solidaridad y la justicia, y mediante una metodología de aprendizaje colectivo (todxs aprendemos de todxs), sobre la marcha (enfoque dinámico) y significativo (promoviendo el cambio).

Precisamos: de las y los mejores de entre nosotros, profetas que sepan leer la realidad y actuar en consecuencia, poniendo su vida al servicio de una nueva sociedad (como Gaspar García Laviana al que recordamos estos días, como nuestro amigo Jaume al que también recordamos y tanta gente anónima);

Precisamos de una espiritualidad que ya no se defina exclusivamente por las religiones institucionalizadas y se alimente del diálogo entre todas las ideologías filosóficas y creencias religiosas;

Precisamos de una ciudadanía reivindicativa, interrelacionada, organizada, colaborativa y crítica que construya espacios de participación real, plenamente democráticos, donde cooperen las diversas culturas, tradiciones, razas, minorías y religiones para el bien común y para el cuidado radical de las personas y de la Naturaleza, donde la lucha por la igualdad de hombres y mujeres logre cambiar esta sociedad patriarcal, violenta, en la cual los descartados y excluidos, y los migrantes que buscan un lugar para vivir con dignidad, no dejan de crecer.

¿Dónde están hoy las mayores desigualdades en nuestra sociedad, cuáles son los obstáculos, quién se opone a la igualdad, qué podemos hacer para avanzar hacia esa igualdad que soñamos. ¿Es nuestra religión igualadora, liberadora? ¿Qué compromisos podemos adquirir a nivel de Redes Cristianas, de nuestros propios colectivos, a nivel personal?

¿Cómo estimular una conciencia comunitaria y ecológica? ¿Cómo poner en práctica una verdadera democracia participativa a todos los niveles: barrial, municipal, autonómica, estatal, supraestatal, mundial? ¿Cómo alimentar una voluntad colectiva, el  empoderamiento popular, la acción no violenta?.

En nuestro encuentro y a través de los diferentes talleres, hemos tratado de sensibilizarnos a través de nuestras propias vivencias o experiencias: identificando conjuntamente los distintos tipos de violencias machistas, hacia lxs migrantes…

Generando compromisos de cambio a nivel individual y colectivo en nuestra forma de formarnos e informarnos, de intercambiar información, reflexionando sobre lo que significa una correcta información y las  dificultades y oportunidades que ofrecen los actuales medios de comunicación.

Ofreciendo alternativas al servicio de la liberación personal, comunitaria y social, promoviendo una espiritualidad de ojos abiertos, con el otro interpelándonos, también desde el paradigma ecológico y de la casa común.

Las políticas contra el cambio climático van por detrás de las necesidades de combatirlo, los países ricos tienen más recursos para adaptarse, pero los más pobres lo están sufriendo ya de forma manifiesta.

También nos hemos preguntado por el fracaso de las políticas migratorias, de las causas reales de este fenómeno: guerras, tráfico de armas, neocolonialismo, desastres naturales… y por lo que hacemos: políticas de cooperación, decrecimiento, huella ecológica…, experiencias de acogida, que no son, claramente, suficientes.

Redes Cristianas se compromete a colaborar en libertad con las personas que quieran activarse por un futuro más justo, más pacífico y con más igualdad: movimientos sociales, ecologistas, por un consumo más responsable y una economía circular y sostenible, movimientos feministas y de migrantes, grupos religiosos de cualquier tradición.

Todo ello desde la defensa decidida de la laicidad y desde una espiritualidad abierta, enraizada en la buena noticia de Jesús de Nazaret, profeta de la liberación.

No es posible trabajar eficazmente por una sociedad renovada y excelente desde el individualismo, desde grupos cerrados a sí mismos y a su entorno más cercano, desde lo que nos alimenta solo a nosotros y a los nuestros.

Redes Cristianas nació como una herramienta para coordinarse mejor, para lograr que la voz y la acción liberadora de nuestros colectivos fuera más fuerte y tuviera más incidencia social.

En este VI Encuentro, nos ratificamos en estos objetivos y nos proponemos seguir trabajando para sumar esfuerzos entre nosotros y con cualquier grupo o movimiento religioso o laico de la sociedad civil que busque también una “Acción liberadora hoy”.

VERSIÓN REDUCIDA DEL MANIFIESTO PARA EL ACTO PÚBLICO DEL ENCUENTRO

Manifiesto final: Acción liberadora hoy

Nos hemos reunido en esta ocasión bajo el lema: “Acción liberadora hoy”.

¿Pero de qué tenemos que liberarnos los hombres y mujeres de esta segunda década del siglo XXI? ¿Qué o quiénes nos quitan o constriñen nuestra libertad?

La respuesta no es otra que un sistema socio-económico-cultural que produce desigualdad, destrucción acelerada de nuestro hábitat y de muchos de los valores que han producido a lo largo de la historia lo mejor del ser humano y que:

 • Alienta la violencia: contra las mujeres, los y las inmigrantes, contra las personas más pobres y vulnerables, contra cualquier tipo de disidencia y contra el propio planeta y la Naturaleza .
 • Ha globalizado la economía y fabricado un pensamiento único que favorece a unos pocos privilegiados y que está arrinconando los derechos humanos.
 • Se sustenta en una tecnología que, sin duda, está cambiando el mundo en muchos aspectos para mejor; pero que, a la vez, permite unos niveles de control y de manipulación de las personas inéditos en la Historia de la Humanidad.
 • Está construyendo una sociedad que, maquillada de pluralismo y empoderamiento de la ciudadanía, nos aliena con enormes dosis de desinformación y falsedad, a través de unos poderes ubicuos pero difusos y difíciles de enfrentar, pues se encuentran en lo más oscuro de nuestra cultura de masas y del consumismo depredador que nos devora.
 • Está basado en unos poderes tan eficientes que se han adueñado de todos los resortes de gobernanza social y de todas las instituciones públicas.

Y es por todo ello por lo que necesitamos una urgente acción liberadora, en la que contemos con:

 • Unos y unas profetas que sepan leer honesta y valientemente la realidad y actuar en consecuencia, poniendo su vida al servicio de una nueva sociedad (como Gaspar García Laviana al que recordamos especialmente estos días, o nuestro amigo y compañero Jaume Botey al que también recordamos, o tanta gente anónima, íntegra y luchadora).
 • Una espiritualidad que ya no se defina exclusivamente por las religiones institucionalizadas y se alimente del diálogo entre todas las ideologías filosóficas y creencias religiosas.
 • Una defensa decidida por la laicidad, recogida en el reciente Manifiesto por la Laicidad (actualización del documento del mismo nombre, publicado por Redes Cristianas en 2008).
 • Una ciudadanía reivindicativa, interrelacionada, organizada, colaborativa, crítica, que construya espacios de participación real, plenamente democráticos, donde cooperen las diversas culturas, tradiciones, razas, minorías y religiones, para el bien común y para el cuidado radical de las personas y de la Naturaleza; donde la lucha por la igualdad de hombres y mujeres logre cambiar esta sociedad patriarcal, violenta, en la cual los descartados y excluidos no dejan de crecer.

Redes Cristianas se compromete a colaborar en libertad con las personas que quieran activarse por un futuro más justo, más pacífico y con más igualdad: movimientos sociales, ecologistas, por un consumo más responsable y una economía circular y sostenible, movimientos feministas y de migrantes, grupos religiosos de cualquier tradición. Todo ello desde la defensa decidida de la laicidad y desde una espiritualidad abierta, enraizada en la buena noticia de Jesús de Nazaret, profeta de la liberación.

No es posible trabajar eficazmente por una sociedad renovada y excelente desde el individualismo, desde grupos cerrados a sí mismos y a su entorno más cercano, desde lo que nos alimenta solo a nosotros y a los nuestros.

Redes Cristianas nació como una herramienta para coordinarse mejor, para lograr que la voz y la acción liberadora de nuestros colectivos fuera más fuerte y tuviera más incidencia social.

En este VI Encuentro, nos ratificamos en estos objetivos y nos proponemos seguir trabajando para sumar esfuerzos entre nosotros y con cualquier grupo o movimiento religioso o laico de la sociedad civil que busque también una “Acción liberadora hoy”.

 

 

Además del comunicado final, ya publicado, en este enlace hay un resumen detallado del desarrollo de la XIX Semana Andaluza de Teología.

https://ccp-gr.blogspot.com/

 

 

  

La producción de “residuos humanos” -es decir, las poblaciones “superfluas” de migrantes, refugiados y demás parias empobrecidos- es una consecuencia del proceso globalizador a nivel mundial y su ensalzado progreso económico. Dicha globalización provoca un número cada vez más elevado de personas privadas de medios adecuados de subsistencia, al mismo tiempo que el planeta se está quedando sin lugares habitables para ellas y tal vez algún día también para todos los humanos en un desastre ecológico global.

 

La Unión Europea carece de respuestas ante los desafíos que plantea nuestro entorno geoeconómico y geopolítico. No tiene visión estratégica ni a largo ni a medio plazo. Deja al Mercado gestionar “automáticamente” la demanda migratoria y no quiere asumir su responsabilidad política y moral para con refugiados y migrantes. Su falta de visión y decisión, de previsión y de gestión de las migraciones beneficia directamente a los movimientos y partidos políticos xenófobos y a los traficantes de personas. Podemos decir que la crisis de las migraciones es la crisis de la propia Europa como proyecto humanizador y civilizatorio que pretendía ser un verdadero espacio de libertad, justicia y seguridad al servicio del reconocimiento e igual garantía de los derechos humanos.

 

Las migraciones interpelan: o apostamos por ser humanos en una sola humanidad, o se agudizarán las diferencias practicando la cultura del “descarte” que dice el Papa Francisco. Leyes de extranjería cada vez más severas y criminalizadoras, crueles medidas de control de fronteras, políticas de extrema dureza contra los “fugitivos” (migrantes o refugiados), miles de ahogados en el mar, gobiernos que no quieren ver ni hacer justicia, trabajadores extranjeros a explotar y sin derechos, auge de la xenofobia y de populismos que propagan el odio étnico, el temor y el rechazo a quienes llegan hasta aquí: personas con la muerte a su espalda y un muro ante su rostro. Vivimos enredados en una dinámica de rechazo de “los otros”, víctimas silenciadas, olvidando que en ellas nos jugamos nuestro propio ser, personal y colectivo.  

 

Discriminar, invisibilizar, ignorar, minusvalorar, marginar, explotar son prácticas cada vez más extendidas en nuestras sociedades y forman parte de la experiencia cotidiana de las personas y colectivos que las sufren: mendigos, los sin techo, migrantes y refugiados, desempleados y parados, mujeres víctimas de trata, pensionistas empobrecidos, desahuciados, barrios marginales y marginados, minorías de todo tipo, etc.

 

La discriminación femenina es un hecho evidente en toda sociedad y en todo el mundo. Aunque es verdad que la desigualdad no se presenta con la misma intensidad en todas partes y culturas, lo cierto es que dicha desigualdad está presente en todas ellas y siempre obedece a la misma causa: el patriarcado como sistema simbólico y social creado y organizado por los varones. Un sistema que vive en los discursos ideológicos y se concreta en las estructuras sociales que priorizan el ejercicio del poder masculino con instituciones y normas opresoras para las mujeres.

 

 

El duro recorrido histórico del feminismo por lograr la igualdad de género tiene aún muchos retos hasta alcanzar la autonomía personal y el reconocimiento social de las mujeres. Frente al patriarcado dominador y dominante ya no hay marcha atrás en lo conseguido por las mujeres, que apuestan por rozar lo increíble y tener su lugar en un mundo no pensado para ni por ellas. Vivir como diferentes y a la vez como iguales y construir una sociedad igualitaria es un largo camino siempre por hacer.

 

Ante la irracionalidad, silenciamiento e indiferencia de cuanto sucede en el mundo y en nuestros entornos más próximos, no podemos olvidar nuestra misión como ciudadanos/as y como cristianos/as: ACOGER. La acogida debe prevalecer sobre leyes, normas y protocolos. Hemos de cuidarnos mutuamente. Porque la acogida no es algo unidireccional. Acojo si me dejo acoger. Me acogen si soy capaz de disponerme a la acogida. Esos cuidados recíprocos son los que nos constituyen como personas y como comunidad cristiana. Acogida, cuidados, comunidad, solidaridad, gratuidad, etc. son obligación de justicia y son adjetivos necesarios que pueden hacer de la vida colectiva y personal algo completamente diferente y más feliz. He aquí la tarea que nos queda: salvar lo que nos salva y contar con los que no cuentan.        

 

Sabemos que el compromiso del seguimiento evangélico conlleva un decidido combate contra la idolatría del dinero, del poder, del consumo, de la violencia. En otras palabras, un combate a favor de la justicia que se desborda en la solidaridad como plenitud de aquella. Misericordia y justicia son los criterios para discernir, probar y comprobar que nuestra adhesión a Jesús de Nazaret es creíble y nos aproxima a la propuesta de que otro mundo es posible y necesario.

 

 

23, 24, 25 noviembre 2018.Torrox (Málaga)

 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  *

Nota de prensa

 Actualidad de Redes Cristianas  Comentarios desactivados
nov 262018
 
Redes Cristianas

 

VI ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS EN GIJÓN

Acción liberadora hoy. 40 aniversario de la muerte de Gaspar García Laviana

“SI EL CAPITALISMO FUERA EL ADALID DE LA LIBERTAD, YO SERÍA CAPITALISTA” (Teresa Forcades)

 

REDES CRISTIANAS en la que se coordinan más de cien organizaciones católicas (entre otras, Comunidades Cristianas Populares, Asociación de Teólog@s Juan XXIII, Somos Iglesia, Católicas por el Derecho a Decidir, Coordinadora de Crentes Galegos, Cristianisme al Segle XXI, Cristianos y Cristianas de Base de Madrid, Grupos Cristianos de Tenerife, Cristianos por el Socialismo, Movimiento pro-Celibato Opcional) y medios de comunicación como Éxodo, Alandar, Utopía, Religión Digital, etc,  en colaboración con el Foro Gaspar García Laviana se dispone a celebrar en Gijón durante los días 30 de noviembre al 2 de diciembre su VI Encuentro general.

En un ambiente mundial sociopolíticamente enrarecido (fake News, brexit, masivas migraciones), de creciente crispación en el ámbito nacional y con una Iglesia que se bandea entre la crisis general de las religiones y el pequeño signo de esperanza que representa la presencia en Roma del papa Francisco, con la ayuda de la teóloga TERESA FORCADES  y otros especialistas, Redes Cristianas intentará buscar, por medio de conferencias y seminarios de trabajo, alternativas a la situación actual.

Inspirados en el compromiso profético del religioso asturiano Gaspar García Laviana —muerto por la guardia nacional somocista hace 40 años en vísperas del triunfo de la revolución sandinista—, Redes Cristianas se va a centrar en aquellos escenarios que actualmente están reclamando una urgente Acción liberadora como la articulación del Estado, la desigualdad y discriminación de la ciudadanía, la violencia machista, los medios de desinformación, el laicismo y la espiritualidad hoy, el cambio climático y deterioro de la tierra, la migraciones y las fronteras.

La inauguración del Encuentro, a la que están invitadas las instituciones más representativas de la ciudad, contará con una ponencia de JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ sobre Gaspar García Laviana, visto desde Asturias, coordinador de un libro sobre el mismo tema, elaborado expresamente para este encuentro.

Para más información, ponerse en contacto con estos teléfonos: Faustino Castaño (684606963) y Evaristo Villar (696 325 315); www.redescristianas.net

 

“Otra Iglesia”, clero disidente durante la II República y la Guerra Civil.

Coordinadores: Feliciano Montero García, Antonio C. Moreno Cantado y Marisa Tezanos Gandarillas

Miércoles, 28 de noviembre de 2018 

Calle Peironcely, 2, Madrid

(Cercanías- Renfe: Asamblea-Entrevías)

Anuncio presentación de libro

 

 

Redes Cristianas apoya la petición lanzada hace unos meses por la Conferencia de Personas Bautizadas Francófonas, y que puede firmarse en:

conciledesbaptises.wesign.it/es

El texto de la carta al Papa Francisco es:

Querido Santo Padre,

 

Ante las revelaciones masivas de un gran número de escándalos en la Iglesia relativas al abuso sexual de menores por parte se sacerdotes, usted ha dirigido una carta al Pueblo de Dios en la cual condena el clericalismo como una de las causas de este mal y ha pedido a las personas bautizadas que ayuden para resolver el problema.

Queremos responder a su llamada.

Apoyamos firmemente todas sus iniciativas  e intentamos llevar a la práctica lo que nos recomienda. Con anterioridad, la Conferencia de Personas Bautizadas Francófonas (CCBF) ha difundido ampliamente y comentado sus documentos previos sobre los temas siguientes, Evangelii Gaudium, su discurso sobre el ultimo concilio en 2015 y su  Carta al Cardenal Ouellet en 2016, en todos los cuales ya había mencionado la “movilización de los  bautizados” en la vida de la Iglesia, la necesidad de tener “audacia”, la necesidad de “invertir la pirámide “ y la “primacía del sacerdocio común de todos los fieles”.

Hoy, la credibilidad de nuestra Iglesia está, no solamente  golpeada,  sino hecha jirones. Y con la pérdida de confianza, la barca de la Iglesia se está hundiendo, los sacerdotes y los laicos, todos nosotros estamos perdiendo credibilidad para anunciar el Evangelio.

Es nuestra obligación, como miembros de la Conferencia de Personas Bautizadas Francófonas, darle a conocer nuestras convicciones, opiniones y sugerencias para nuestra Iglesia, como el Derecho Canónico (212.§3)  nos urge a hacer.  Esta obligación es meramente la consecuencia del ·”sentido de la fe”, que nos da valor a los fieles y que usted tiene la responsabilidad de expresar en nombre de todos nosotros.

Por este motivo le pedimos sinceramente la convocatoria de un “Concilio del Pueblo de Dios”.  ¿No tendrían las personas que escuchar al Espíritu para comprender  « los gozos y las esperanzas, la tristeza y angustia  de los hombres y las mujeres de este tiempo» (Gaudium et Spes, §1)? No tendrían las personas que contribuir a redefinir las bases de una Iglesia atenta a las llamadas del Señor? Escuchando a todas las personas ¿no podría ser restablecida la credibilidad destruida?

Reunir con el mismo nivel de igualdad a representantes del Pueblo de Dios, hombres y mujeres, laicos y clérigos, sería un signo de su voluntad para afrontar una renovación profunda de la Iglesia y permitiría revitalizar la confianza en sus miembros.  sería un momento de verdad para ofrecer a nuestra iglesia las condiciones para un verdadero renacimiento y para definir un nuevo futuro compartido por la totalidad de los creyentes presentes y futuros.

Le pido que crea, Santo Padre, en mi respeto más profundo.

En nombre de CCBF, Anne Soupa, Presidenta

Correo electrónico : contact@baptises.fr

 
felgtb
Lamentamos volver a escuchar declaraciones de cargos relevantes dentro de la Iglesia Católica Española que muestran un amplio desconocimiento de lo que implica ser LGTBI y de las luchas a las que nos tenemos que enfrentar por nuestra realidad.
Afirmar que el sentimiento es lo único que mueve a una persona trans a solicitar el cambio registral del nombre es, desde nuestra perspectiva, no querer admitir la realidad de nuestras reivindicaciones y de los derechos que queremos conseguir. Derechos que van en pos de un avance social y de crear una sociedad más igualitaria. Celebramos que muchas Comunidades Autónomas hayan aprobado leyes de igualdad en las que se defiendan nuestra integridad y nos permita alcanzar nuestra plenitud con seguridad jurídica.
Nuestra identidad de género es la certeza de quienes somos. Es parte indisoluble como seres humanos. La identidad no es un capricho ni producto únicamente de un sentimiento, sino una vivencia integrada de nuestra diferentes dimensiones dentro de nuestra experiencia. Y en el caso de las personas trans dicha vivencia no es fácil precisamente por los prejuicios sociales y el mantenimiento de ideas equivocadas, las cuales sob producto de no haber conocido las experiencias de dolor. Dolor real por el que han pasado muchas de nuestras compañeros, compañeres y compañeras trans.
Reducir la idoneidad de un hombre candidato al sacerdocio a su orientación sexual y a sus maneras masculinas es volver a perpetuar estereotipos de género. Lamentamos tener que escuchar que un hombre debe ser “enteramente varón” para poder ser sacerdote. Es reiterar que los hombres deben ajustarse a unas determinadas características impuestas, obviando la diversidad que hay dentro del género masculino, lo que hace que no haya una única manera de vivir la realidad de ser un hombre cis o trans. Lo que nos llega es de nuevo el mensaje que las mujeres no pueden ser sacerdotes porque carecen de esa “característica”, continuando así con la discriminación hacia nuestras hermanas. Este hecho es contrario al Evangelio, puesto que Jesús siempre ensalzó a las mujeres y las igualó al hombre. y Él haría lo mismo con las personas no binarias. Nos lanza la idea de que sólo hay una manera de vivir la masculinidad. Estamos convencidos, convencidas y convencides que la vocación sacerdotal es un don que Dios concede a muchas personas con muchos dones y experiencias, y esas vocaciones también nacen en personas LGTBI.
Estas palabras sólo nos transmiten la voluntad de no querer reconocer la diversidad de la Creación de Dios. Jesús habló de acoger, de ser solidario, de empatizar. Nunca condenó la sexualidad ni el género. De hecho, nunca hizo referencia a estos temas. Lo que sí mencionó es que la dignidad de las personas está por encima de las leyes que limitan nuestro crecimiento como personas. Querer vivir nuestra identidad con dignidad dentro de la sociedad como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes y la certeza de lo que somos está por encima de los prejuicios que excluyen.
Desestimar a las personas con vocación sacerdotal y pastoral basándose en la orientación sexual y en los estereotipos de género es no querer tomar en cuenta la llamada que Dios hace a muchas personas LGTBI a vivir como cristianas. Ni la orientación sexual ni la identidad de género son óbice para desarrollar una vida relacionada con la Fe. Los prejuicios y los reduccionismos sí lo son. Esto es extensible para cualquier creyente de otras religiones y espiritualidades que también sufren el rechazo a desarrollar sus vocaciones por su realidad LGTBI.
Luchar por expresar nuestra realidad no es un capricho, sino una manera de nombrarnos e integrarnos tal y como somos en la sociedad que, por desgracia en muchos casos, discrimina sin tener en cuenta lo que somos, sino lo que creen que podríamos ser.
Hacemos un llamamiento a la Conferencia Episcopal Española para que reflexione sobre el alcance de este tipo de declaraciones, totalmente alejadas y contrarias al Evangelio. Estas palabras nunca saldrían de boca de Jesús. Pedimos que sean conscientes del dolor que nos provocan y que alejan a tantos cristianos, cristianas y cristianes de Dios, no sólo a personas LGTBI y que perpetúan el odio hacia lo que no es la norma. Les urgimos a retractarse de estas manifestaciones, probablemente producto de un gran desconocimiento de nuestra realidad. Se trata de otro paso atrás en nuestra plena integración como creyentes y esconde el trabajo que otros, otras y otres creyentes realizan para la inclusión de personas LGTBI.
nov 102018
 
Redes Cristianas

Aún es posible inscribirse en el VI Encuentro de Redes Cristianas que, en esta ocasión, se centrará en la acción liberadora hoy. Se celebrará en Gijón entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre y nuestro anfitrión será el Foro Gaspar García Laviana, que este año celebra el 40 aniversario de la muerte de este profeta de la liberación.

Nos reunimos con un objetivo central: analizar, en clave de acción liberadora, los desafíos que hoy tiene planteada nuestra sociedad en un marco de globalización, revolución tecno-científica, consumismo exacerbado, capitalismo neoliberal y crisis ético-social, económica, política y medioambiental.

Para ello se ofrecen nueve talleres, a los cuales los y las participantes podrán apuntarse a fin de reflexionar, debatir y sacar conclusiones en otros tantos temas, todos urgentes y necesitados de diálogo honesto, de respuestas a nivel individual, comunitario y social.

Los talleres son:

TALLER 1: LOS PROFETAS: GASPAR GARCÍA LAVIANA, UN PROFETA DEL S.XX

TALLER2: TOTALITARISMO DE ESTADO Y ACCIÓN CIUDADANA

TALLER 3: LA IGUALDAD QUE SOÑAMOS

TALLER 4: VIOLENCIAS MACHISTAS

TALLER 5: ¿MEDIOS DE DESINFORMACIÓN MASIVA?

TALLER 6: LAICISMO/ ESPIRITUALIDAD LAICA

TALLER 7: CUIDADO DE LA TIERRA

TALLER 8: GLOBALIZACIÓN Y FRONTERAS

En el seno del encuentro tendrá lugar también una ponencia marco, en torno al tema central que nos convoca, que será desarrollada por Teresa Forcades.

Como siempre, no faltarán encuentros informales, comidas compartidas, fiesta, coloquio, así como la intención de realizar algún acto público y la celebración del propio acto formal de la VI Asamblea de Redes.

Más información en www.redescristianas.net/vi-encuentro/

y en el díptico:

Diptico VI Encuentro-corregido

 
Exodo 145

 

Colaboran en este tema: Javier Fariñas, Helena Maleno, Evaristo Villar. Juanjo Sánchez, Luis Pernía, Pablo Sáinz, José Luis Segovia, Hilda Vizarro, Jorge Fariña, Yayo Herrero, Esma Kucukalic, Miguel Ángel de Prada, Manuel G. Guerra.

Dedicamos este número de Éxodo a las respuestas ciudadanas que se están dando ante el fenómeno de las migraciones y el asilo a las personas que buscan refugio. Son estas respuestas, sin lugar a dudas, el territorio donde la cuota de racionalidad y de humanidad raya a mayor altura.

El fenómeno es vergonzante, alarmante… Según el PNUD 2017, cada dos segundos una persona se ve forzada a abandonar, por diferentes motivos, su lugar de residencia. Las cifras siguen exponencialmente creciendo. Actualmente superan los 68.5 millones —lo que supone el 0,93% de la población mundial— con un millón cruzando el Mediterráneo. ¡Estamos ante la mayor crisis de desplazamiento forzoso desde la II Guerra Mundial!

Y hay algo en todo esto que se nos impone con deslumbrante clarividencia: la humanidad no se está cuidando de sí misma; miradas las cosas objetivamente, la sociedad humana está dejando en la cuneta, entregada a su mala suerte, a su parte más débil, a la que se desplaza porque se ve empobrecida.

En esta situación, resulta difícil hablar de lo que debería ser una evidencia y se nos está quedando en mero sueño: que somos de la misma especie, que corre la misma sangre por nuestras venas y los mismos sueños pueblan nuestro cerebro, que pertenecemos a una misma comunidad cosmopolita, que nos asisten los mismos Derechos Humanos, Sociales y Políticos…

No obstante, nuestras instituciones mundiales, europeas, nacionales se muestran incapaces ante este desafío, forzado mayormente por el hambre, los desastres naturales y las guerras. Ni el cierre de las fronteras ni la externalización de su gestión sirven para frenar la avalancha humana que huye de la miseria y la violencia; tampoco las detenciones indiscriminadas, ni la reclusión en los CIE o las devoluciones en caliente —antidemocráticas e inconstitucionales—.

Con independencia de las personas que, con mayor o menor talento y sensibilidad dirigen nuestras instituciones oficiales, hay que decir que el mayor obstáculo en este asunto no son las instituciones sino, previamente, el diagnóstico al que pretenden responder y los objetivos que se persiguen. Se ha pensado en unas herramientas para salir del paso, como si se tratara de una mera coyuntura, y la realidad es que el problema es de mayor calado: las migraciones afectan directamente a la lógica del sistema.

En este sentido y salvando las distancias, estamos repitiendo en nuestros días una actitud similar a la que denunciaba en la sociedad y los dirigentes de su tiempo, hace ya la friolera de treinta siglos, el profeta Isaías: “tienen ojos para mirar y no ven, tienen oídos para oír y no escuchan, ni entienden…” (Is 6,9-10).

Por suerte, hay mucha ciudadanía con los ojos abiertos para ver y el corazón educado para sentir. Hay mucha sociedad que, al margen de las instituciones oficiales, a veces contra sus mismas leyes, se organiza para hacerse cargo de la proximidad, acoger, alojar, alimentar y educar.

A esta ciudadanía organizada hemos prestado las páginas de Éxodo. Porque, además de ser los brazos y pies para el encuentro y la acogida, ella es “los ojos que nos ayudan a educar la mirada”, la conciencia de una nueva sensibilidad que nos llama a superar prejuicios infundados y la clamorosa exigencia a un cambio radical de nuestras leyes e instituciones.

 

 
ccp

 

Las CCP de Valencia queremos sumarnos a las numerosas expresiones de apoyo al Papa Francisco por parte de diversos colectivos eclesiales.

Creemos que es una bendición para la Iglesia la llegada de este Papa “venido del fin  de mundo” y que ha aportado un aire de apertura, de novedad y frescura a una Iglesia cuya cúpula vaticana representada en la Curia estaba anquilosada, cerrada y ensimismada en sus propias miserias.

Los escándalos de pederastia, abusos de poder, encubrimiento y corrupción  han mostrado una institución eclesiástica podrida de oscuros intereses. La tremenda oposición al Papa Francisco mostrada ya descaradamente por personajes y sectores reaccionarios del aparato eclesiástico demuestran deslealtad y falta de amor a la Iglesia por más que se digan sus defensores. Sospechamos que hay también una oposición larvada en algunos obispos y movimientos eclesiásticos a los que no les gusta el impulso renovador que anima Francisco, y esperan que esto pase.

Como comunidades cristianas, críticas pero leales, apoyamos decididamente al Papa Francisco, nos unimos a él en la oración que él mismo demanda, y, sin esperarlo todo de él, comprendemos sus dificultades, le animamos y procuraremos hacer lo que nos toca como comunidades de base: ser una Iglesia pobre y para los pobres, en salida, y ejerciendo la misericordia con quienes más sufren, a la vez que transmitiendo esperanza y la alegría del Evangelio.

Comunidades Cristianas Populares de Valencia. Octubre 2018

———————————

 

Comunicat de les Comunitats Cristianes Populars de València en suport al Papa Francisco.

Les CCP de València volem sumar-nos a les nombroses expressions de suport al Papa Francisco per part de diversos col·lectius eclesials.

Creiem que és una benedicció per a l’Església l’arribada d’este Papa “vingut de la fi  del món” i que ha aportat un aire d’obertura, de novetat i frescor a una Església, la cúpula de la qual,  representada en la Cúria Vaticana, estava anquilosada, tancada i abstreta en les seues pròpies misèries.

Els escàndols de pederàstia, abusos de poder, encobriment i corrupció  han mostrat una institució eclesiàstica podrida, de foscos interessos. La tremenda oposició al Papa Francisco mostrada ja descaradament per personatges i sectors reaccionaris de l’aparell eclesiàstic demostren deslleialtat i falta d’amor a l’Església, per més que es diguen els seus defensors. Sospitem que hi ha també una oposició larvada en alguns bisbes i moviments eclesiàstics als quals no els agrada l’impuls renovador que anima Francisco, i esperen que açò passe.

Com a comunitats cristianes, crítiques però lleials, recolzem decididament al Papa Francisco, ens unim a ell en l’oració que ell mateix demanda, i, sense esperar-ho tot d’ell, comprenem les seues dificultats, li animem i procurarem fer el que ens toca com a comunitats de base: ser una Església pobra i per als pobres, en eixida, i exercint la misericòrdia amb els que més sofreixen, al mateix temps que transmetent l’esperança i l’alegria de l’Evangeli.

Comunitats Cristianes Populars de València. Octubre 2018

 

 

 

 

Sábado 27 de octubre de 2018

Auditorio Hospital de San Roque – Santiago de Compostela

 

Horario.

 

9:30:      Acogida

10:00     Presentación del XXXIII Foro Encrucillada, por Marisa Vidal Collazo.

10:30     Retos del feminismo a la Iglesia, por Pilar Wirtz Molezún. Presenta María Cancelo Baquero.

12:00     Descanso. La Cooperativa de Comercio Justo Panxea servirá un café en el claustro.

12:30     Sacerdocio femenino: perspectivas teológicas, por Jesús Martínez Gordo. Presenta Andrés Torres Queiruga.

14:00     Fin de los actos de la mañana. Comida

16:15     Inicio de la tarde. Presentación de la monografía As letras Galegas na Encrucillada, editada para celebrar los 40 años de la revista Encrucillada. Presenta Pedro F. Castelao.

16:30     Diaconado femenino en las primeras comunidades, por Fernando Rivas Rebaque. Presenta Carme Soto Varela.

18:00     La danza de la Sabiduría. Montaje de danza del Ballet Druída, dirigido por Mercedes Suárez, sobre texto de Carme Soto. Danzan: Julia Méndez y Paula Ripoll, lee el texto María Cancelo.

19:00     Clausura.

 

 

Pilar Wirtz Molezún forma parte del Consello de Redacción de la Revista Encrucillada. Es religiosa de la Compañía de María, promotora de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina y facilitadora de grupos de acompañamiento.

Jesús Martínez Gordo es profesor en la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz y del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Es miembro del Cento “Cristianisme i Justícia”, y párroco en el Equipo Ministerial de Basauri.

Fernando Rivas Rebaque es sacerdote de la diócesis de Getafe. Profesor de Historia Antigua de la Iglesia y Patrología así como Griego bíblico en la Universidad Pontificia Comillas.

 

cartaz XXXIII Foro Encrucillada[13091]

 
dibujo grises18

Del 23 A 25 de Noviembre. 2018. Torrox (Málaga)

Convocan: Comunidades Cristianas Populares de Andalucía y Comunidades Parroquiales.

No podemos volver la mirada y dejar de afrontar con urgencia las tres grandes brechas que fraccionan, llenan de dolor y amenazan la supervivencia de la Humanidad:

–  La muy creciente brecha entre ricos y pobres.

La brecha de género entre hombres y mujeres.

La brecha ecológica: La suicida actividad, destructora del medio ambiente y de la vida, de esta sociedad en su afán de crecimiento productivista y consumista.

Todas ellas, fruto del patriarcado y del capitalismo depredador, están interrelacionadas en su origen y también lo tendrán que ser a la hora de afrontarlas. Siempre en el tratamiento de toda situación injusta hemos de tener presente la incidencia de esas brechas…

Vamos a reflexionar sobre la enorme gravedad de esas brechas y, sobre todo, sobre sus víctimas, en especial los más “descartada/os”: la/os Fugitiva/os: Refugiada/os y Migrantes. Cómo debemos afrontar su situación tanto en su origen como en su Acogida que se nos exige desde la Misericordia y la Justicia (es decir, la verdadera Solidaridad, Fraternidad). Y la importancia de asumir los retos derivados de esas brechas con lo que se nos sugiere desde una mirada Ecofeminista de la realidad. Ese compromiso y esa tarea ya hay muchas/os que la han asumido. Lo constataremos en la Mesa de Experiencias

Viernes, 23 nov

16’00 h.       Acogida e inscripciones

18’00 h.    – Introducción-Apertura

 1ª ponencia:

  “EL ESTALLIDO DEL SISTEMA MIGRATORIO EUROPEO”. Sebastián de la Obra Sierra,

Historiador, bibliotecario y documentalista nacido en Úbeda. En Granada estudió Filosofía y Letras, Magisterio y Documentación y reside en Córdoba comprometido en el desarrollo de actividades de contenido y proyección sociocultural. Fue Adjunto al Defensor del Pueblo de Andalucía entre 1996 y 2007. Anteriormente, en el 1995, fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, de la que fue cofundador con Diamantino García. Director de la Biblioteca del Parlamento de Andalucía, director del Archivo y Servicio de Documentación del Parlamento de Andalucía, fundador de la Casa de la Memoria (Sevilla) y director de la Biblioteca de Casa de Sefarad-Casa de la Memoria de Córdoba.  Firme defensor de los Derechos Humanos y, particularmente, de los inmigrantes y desplazados, forma parte como patrono de la Fundación Sevilla Acoge.

La falta de visión de la UE sobre las migraciones actuales y futuras tiene ya -y tendrá en un futuro cercano- gravísimas consecuencias sobre los sistemas democráticos europeos. Estos deben afrontar el auge del racismo y el peligro de guerras identitarias internas por la crisis de integración social de las capas más pobres y marginadas. Pero el destino no podrá ser la xenofobia y el enfrentamiento. La globalización está creando sociedades cada vez más diversas. El desafío reside en la capacidad de “hacer nación”, de generar pertenencias comunes mediante el “mestizaje” y ser capaces de construir un “nosotros” común y plural a la vez. 1.

21’00 h. Cena

22’00 h. Coloquio-tertulia

Sábado, 24 nov

9’00 h.         Desayuno

10’00 h.       – Oración-Meditación

–      2ª ponencia:

“VIVIR Y CONSTRUIR UN MUNDO DE IGUALES. UNA MIRADA ECOFEMINISTA DE LA REALIDAD”.  Marta Pascual Rodríguez

Licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Intervención Sociocomunitaria y coordinadora del Área de Educación y Participación de Ecologistas en Acción. Participa en el Grupo de Ecofeminismo de esta misma asociación ecologista. Coautora de los libros Educación y ecología (Popular, 2007), Claves del ecologismo social (Libros en Acción, 2009) y Cambiar las gafas para mirar el mundo (Libros en Acción, 2011), así como de artículos diversos que relacionan la sostenibilidad con la intervención social.

Discriminar, invisibilizar, ignorar, minusvalorar, marginar, explotar… forman parte de la experiencia común de todas las personas y colectivos oprimidos: negros, pobres, migrantes, mujeres, minorías de todo tipo, etc. El duro recorrido histórico por lograr la igualdad (de género y demás) tiene aún muchos retos hasta alcanzar la autonomía personal y el reconocimiento social. Frente al patriarcado dominador y dominante ya no hay marcha atrás en lo conseguido por las mujeres, que apuestan por rozar lo increíble y tener su lugar en un mundo no pensado para ni por ellas. He aquí la tares que nos queda: salvar  lo que nos salva y contar con los que no cuentan.

14:00 h.       Comida

16’00 h.  – Presentación de la Agenda Latinoamericana

–      3ª ponencia:

  “ACOGIDA: MISERICORDIA Y JUSTICIA EN LA FRONTERA”. Paula Domingo

Podemos calificar a la ciudad de Ceuta como “cárcel dulce” o “limbo”;.  A  pesar  de  ser  una  ciudad  española,  su  situación geográfica, al Norte de África, haciendo frontera, hace  que sea una puerta para pasar a España para todos aquellos que huyendo de la guerra y el hambre y buscan vivir con dignidad y libertad. Desde hace aproximadamente 5 años se ha convertido en una cárcel puesto que si es difícil entrar más difícil es salir. La mayoría de los inmigrantes llevan en ella más de un año y el futuro es la deportación si sus países les reconocen y aceptan que sean deportados. El  trabajo en Ceuta tanto de ella como de sus compañeras de la Comunidad Vedruna se basa en el acompañamiento y las relaciones humanas de calidad a todos los que participan en el proyecto a la vez que ponemos nuestro mayor esfuerzo en la defensa de sus derechos, denunciando la violación de los mismos

Ante la irracionalidad y silenciamiento de cuanto sucede en las fronteras con   migrantes y refugiados, no podemos olvidar nuestra misión como ciudadanos y como creyentes: ACOGER. La acogida debe prevalecer sobre leyes, normas y protocolos. Hemos de cuidarnos mutuamente. Porque la acogida no es algo unidireccional. Acojo si me dejo acoger. Me acogen si soy capaz de disponerme a la acogida. Esos cuidados recíprocos son los que nos constituyen como personas y como comunidad cristiana. Acogida, cuidados, comunidad, obligación de justicia, solidaridad, gratuidad… son adjetivos necesarios que pueden hacer de la vida colectiva y personal algo completamente diferente.

19’30 h.   DOCUMENTAL:  ”Samba, un nombre borrado” Proyección y coloquio

21’00 h. Cena

22’30 h. VEN A CANTAR POR LOS DERECHOS HUMANOS”. Entre tod@s cantamos un ramillete de canciones, para denunciar, gozar y experimentar que nuestra utopía humana-cristiana puede y tiene que ser expresada por  y desde la diversa ética de los derechos humanos, y la humana espiritualidad común.

​Animarán el salón el prestigioso grupo de fama mundial: “L@s Cantamañan@s”.  Al final compartiremos productos típicos de las ​diversas ​zonas

Domingo, 25 nov

 9’00 h.  Desayuno. 

10’00 h.  – Oración-Meditación

–        MESA DE EXPERIENCIAS: Plataforma Stop-Deshaucios (Joaquín Sánchez), Pensión Digna (Mª Angeles Comas), Trata (Asociación Mujer Emancipada, Málaga), Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, Lola Contreras, Jaén)

12’00 h.  CELEBRACIÓN y MANIFIESTO

14’00 h. Comida y despedida

Para descargar Hoja de inscripción y cómo llegar pinchar AQUÍ.
Tríptico: pinchar Aquí

[1] Cada ponencia se desarrollará en tres partes de aproximadamente ¾ de hora cada una:
–          Una 1º en que el ponente desarrollará el tema
–          En grupos se reflexionará sobre la ponencia y cada uno de ellos  acordará dos preguntas que recogerá un secretario para aportar al ponente para que en este tercer espacio conteste y desarrolle las cuestiones que se le han presentado.

Más información en:

https://ccp-gr.blogspot.com/2018/10/xix-semana-andaluza-de-teologia.html

 
moceop2

 

Nos manifestamos en contra de que el dictador Franco pueda ser enterrado en la catedral de la Almudena.

 

Desde el Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP) creemos que las declaraciones del cardenal arzobispo de Madrid Osoro dando vía libre al enterramiento del dictador Franco en la catedral de la Almudena han sido totalmente desafortunadas y pueden traer serias consecuencias para la convivencia social

 

El Código de Derecho Canónico, vigente desde 1983, recogiendo las orientaciones del Concilio Vaticano II, determinó en su canon 1242 lo siguiente:

 

 ‘No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos”.  

 

Por tanto, constituiría una desobediencia al magisterio de la Iglesia que el Sr. Arzobispo no cumpliera este canon, todavía en vigor, aun en el caso de que los familiares del dictador, en base a haber contribuido económicamente a sufragar los gastos de la construcción de la catedral, pudieran haber comprado allí varios nichos. Las actuales normas de la Iglesia prohíben expresamente en la actualidad este tipo de enterramientos .

 

Por otra parte utilizar en este caso el mensaje de que la Iglesia acoge a todas las personas por igual nos parece que es hacer una interpretación  errónea, interesada y partidista. El Sr. Arzobispo Cardenal y en general la Iglesia jerárquica tienen distintas y diferenciadas prácticas de acogida según de quien se trate. Es notorio que no acogen con la misma delicadeza a los homosexuales, los divorciados, las mujeres o los curas casados, por citar solo algunos colectivos de personas a las que les está prohibido acceder a ciertos derechos y servicios eclesiales

 

Nos parece incluso que esta actuación es potenciar un “neonacionalcatolicismo”, tan nefasto para el mensaje cristiano y tan practicado por la jerarquía en el golpe de estado de Franco, durante la guerra civil y en los 40 años de dictadura y falta de libertades posicionándose siempre en favor  del dictador.

 

Consideramos también que permitir este enterramiento en una iglesia, parroquia o catedral, es  una ofensa y un agravio comparativo con las miles de victimas causadas por el dictador Franco, ya que mientras muchas de esas victimas están todavía ignoradas en cunetas y fosas comunes sin poder disfrutar de un lugar de descanso digno, al victimizador se le concede el honor de un enterramiento preferente y distinguido

 

 

Esa postura del cardenal nos parece muy desafortunada también porque la catedral perdería su sentido religioso que ahora tiene, para convertirse en un museo para los partidarios del dictador que peregrinarían con frecuencia hacia allá, dando un sentido político de carácter ultraderechista, nada recomendable en un lugar sagrado.

 

Entendemos que no debe ser enterrado en ninguna catedral ni en ningún lugar religioso, sino en un cementerio como los demás ciudadanos.

 

Esperemos que el arzobispo de Madrid , amigo de Francisco, se lo piense dos veces antes de tomar una decisión tan desafortunada, que sin duda traerá consecuencias negativas para cerrar las heridas todavía abiertas de una memoria histórica inacabada.

 

Y en último término, creemos que el asunto es tan delicado de cara a la credibilidad de la Iglesia y el mensaje de Jesús que  el Papa Francisco debería intervenir para evitar este despropósito.

 

MOCEOP, 5 DE OCTUBRE DE 2018

 
IMG-Canarias

Presentación del libro colectivo. 

Participan:

Antonio Quintana (periodista, coordinador del libro)

Juan Barreto (doctor en Filología Bíblica)

Paloma Martínez-Artola (prologuista)

Rosario Pino (coordinadora insular)

José Antonio González (sacerdote)

Grupo Folclórico Alfombristas de La Orotava

Lugar: Casa Mesa, C/ Obispo Rey Redondo, 9. La Laguna.

Día y hora: 10 de octubre de 2018, a las 19:00 horas.

 

 
CCP2

AL SR. ARZOBISPO DE MADRID CARDENAL OSORO.

 

Las personas pertenecientes a las Comunidades Cristianas Populares (CCP) de Andalucía nos dirigimos al Sr. Arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, para mostrarle nuestro total desacuerdo ante sus palabras, publicadas por los medios de comunicación, “de que no puede oponerse a que los restos del dictador Francisco Franco sean enterrados en la cripta de la catedral de la Almudena, al tiempo que ha subrayado que la Iglesia “acoge a todas las personas”. Nuestro desacuerdo lo hacemos en base a los siguientes motivos:

 

1ª.- Francisco Franco fue el  general golpista que derribó con un golpe militar al gobierno legítimo de la II República española y, durante cuarenta años, fue el dictador  que causó millares de víctimas, que instauró en nuestra patria un régimen dictatorial fascista, contrario a toda dignidad humana y leyes internacionales. Por ello mismo,  no puede ser honrado con una sepultura eclesiástica  en una Iglesia católica, mayormente en la Basílica de la archidiócesis de Madrid, capital del estado español, a no ser que el Sr. Arzobispo quiera continuar con  la unión anticristiana y antidemocrática de la Iglesia y el estado fascista, que estuvo vigente durante la dictadura.

 

2ª- Que su sepultura incumpliría manifiestamente el canon 1242 del Código de Derecho Canónico, que establece textualmente:  ‘No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos”.

 

          3ª. Que el Sr. Arzobispo no puede ampararse en el subterfugio de que “la Iglesia acoge a todas las personas”, pues, aparte de su dudosa interpretación del 5º Mandamiento, no cumpliría con la Ley de Memoria histórica de nuestro país del 26/12/2007, en cuyo preámbulo  se “asume…la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975”.

 

Por todo lo cual pedimos al Sr. Arzobispo no acceda a la inhumación de los restos del ex general golpista y dictador Francisco Franco en la catedral de la Almudena de Madrid..

 

 

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía

Sevilla 02 octubre de 2018

 

 

 

 

 
Redes Cristianas.jpg

El Evangelio y las Víctimas no admiten complicidades 

Ante la innecesaria polémica en torno a si se deben inhumar los restos de Franco en la Basílica de la Almudena y las -a nuestro juicio- desacertadas declaraciones del Cardenal Osoro, desde Redes Cristianas queremos hacer pública esa “Otra voz de Iglesia” que se opone a que los restos de un dictador sean enterrados en un templo, no solo por violar las propias leyes vaticanas interpretando torticeramente el Derecho Canónico, sino por el grave valor simbólico de enterrar a quien causó tanto dolor y violó los derechos humanos más elementales, en connivencia con gran parte de una Iglesia y un régimen nacionalcatólico.

Desde las muchas razones de sentido común que podríamos argumentar,  bastaría rechazar este enterramiento –ya sea en un templo o en una cripta cristiana- para favorecer la reconciliación entre españoles y españolas así como para desvincular, de una vez por todas, a la Iglesia Católica del franquismo y del funesto nacionalcatolicismo anterior.

No vale decir –Sr Osoro- que la Iglesia  “acoge a todas las personas”,  porque un dictador como Franco no es un bautizado más, y la inhumación de sus restos en un templo católico generaría más división y escándalo  que en el mismo lugar del que ahora se aprueba su exhumación. Sería más que probable que,  al estar en el centro de Madrid y en una zona eminentemente turística, se convirtiera en un lugar de visita y homenaje que,  además de fomentar el odio y la división en la ciudadanía, sería ilegal por ir contra el espíritu y la norma de la ley de Memoria Histórica.

Esta pretensión de la familia Franco no se justifica ni desde la ética ni desde la axiología más elemental, esa que habla de los valores cristianos y se enraíza  en el amor como único mandamiento que heredamos de Jesús. Porque el Amor es  justo lo contrario a la violencia, las desapariciones, las muertes violentas, las fosas comunes, o la guerra civil que son precisamente los “logros” de este dictador. Desde el evangelio tenemos derecho a preguntarnos si una forma de vida así, objetivamente mirada, puede ser considerada cristiana.

No nos gusta una Iglesia que sigue apostando y en connivencia con una forma de hacer política que no solo no es entendida por muchísima gente, sino que se vincula a una ideología neoconservadora y a una ultraderecha antisocial que está muy lejos del evangelio y de la orientación más progresista del Papa Francisco. Para una sociedad, ya de por sí muy secularizada, esto sería una losa más que achacar a la Iglesia, que herirá la sensibilidad de la inmensa mayoría de la buena gente que existe en este país.

Si ante los avaros mercaderes que tomaron el Templo, la entrada de Jesús fue con látigo, hasta los pilares (y criptas) del Templo seguro que los derribaría, de cometerse esta felonía. Porque ni el Evangelio, ni las Víctimas admiten complicidades con el dictador. Paz y Bien.

 

Dado y firmado por la coordinadora de Redes Cristianas el 3 de Octubre de 2018

 

La polémica recientemente surgida en España acerca de la ubicación de los restos de
Francisco Franco, indica que un sector considerable de la sociedad civil tomó conciencia
de que un personaje de la trayectoria de esa persona no puede recibir el homenaje oficial
que significa estar en un lugar como el que estuvo durante las pasadas décadas. El nombre
de esa persona evoca una cruel guerra civil con muchos miles de víctimas: muertos,
exiliados, encarcelados… La construcción del lugar de enterramiento en cuestión se
realizó con trabajo esclavo de los represaliados del régimen dictatorial que ese señor
presidió durante casi cuatro décadas.
Habiendo sido todo esto resultado de un enfrentamiento entre españoles, es lógico que F.
Franco y la dictadura que ejerció, además de detractores, tenga también simpatizantes y
partidarios. De hecho, el lugar de enterramiento, conocido como Valle de los Caídos fue
hasta ahora una especie de santuario para ese personal que se sigue identificando con la
figura del dictador y su obra. El problema es que se trata, como se dijo, de un lugar oficial,
de un Estado que es el de todos los españoles, y si se pretende ir cerrando las heridas de
aquel conflicto civil, el mejor método no es conservar un santuario oficial en que se
glorifique la victoria de un bando sobre el otro. En ese sentido es laudable y digna de
apoyo la decisión del actual gobierno de poner fin a esa situación. Cualquier otro lugar en
el que se entierren los restos del dictador, inevitablemente, será un lugar de culto para sus
entusiastas, pero que sea un lugar privado y que lo mantengan ellos; cada cual es muy libre
de adorar al ídolo que elija.
Lo que nos sorprende, como cristianos, es que el sitio que se está proponiendo sea un lugar
de culto cristiano como la catedral de La Almudena de Madrid. ¿Es que la jerarquía
católica de nuestro país es menos sensible que los representantes políticos acerca de lo que
tiene ese tipo de enterramiento-santuario de factor de división en la sociedad? ¿Va a
convertirse la catedral de todos los católicos madrileños en un lugar donde se celebre la
victoria y la represión de unos españoles sobre otros? ¿Es que tampoco el papa Francisco,
que abunda en gestos que evidencian el deseo de otro tipo de acción eclesial, tiene algo
que decir sobre esta enormidad?
Desde las Comunidades de Cristianos de Base de Gijón queremos manifestar públicamente
nuestra repulsa por esa decisión, que vendría a denigrar aún más a una Iglesia que
asignó en su día el título de Cruzada a la guerra y la represión que generó el golpe militar
fascista. Con los numerosos casos de pedofilia y las inmatriculaciones ya hay bastante
porquería en las cloacas de la Iglesia. No echemos más aún

 
Xarxa Cristiana.odt

Xarxa Cristiana, con el Foro de Debates de la Universitat de València, aborda una vez más un tema “puntero”. Hoy día que eclesialmente seguimos con interés el impulso renovador del Papa Francisco, queremos también impulsar desde abajo procesos de desclericalización, no sólo teóricamente, sino también con experiencias concretas que nos plantean un reto, una reflexión y un debate.  Así como en Xarxa Cristiana hay experiencias como diversas comunidades cristianas de base, colectivos de mujeres como Dones Creients, de seglars i rectors com el del Dissabte, movimientos renovadores como MOCEOP…, esta vez presentamos una experiencia personal y comunitaria con una Asociación Intrernacional de Presbíteras Católicas Romanas. Es una experiencia más y no es preciso estar del todo de acuerdo con ella, pero nos interpela que haya comunidades inclusivas capaces de romper moldes establecidos y dar un paso más en la desclericalización de la Iglesia y su renovación evangélica.

El día 4 de octubre a las 7 de la tarde tendremos ocasión de escuchar a Christina Moreira y debatir con ella sobre este tema. Os esperamos. Será en el Aula Magna o Aula Seminarios de  La Nau (C/ Universidad), Valencia.

Podéis extender la difusión de la convocatoria a cuantas personas y grupos creáis que les puede interesar.

MUJERES CURAS (2)[11398]

 
Cartel-oracion 28 de septiembre

Un grupo de jóvenes de una parroquia de Madrid, cercano a Redes Cristianas, nos pide que difundamos esta convocatoria:

 

Una de las máximas más convulsas del evangelio, que más quebraderos de cabeza nos ha dado, como seguidores de Jesús. ¿Nos pide que abracemos al que nos hace la vida imposible (o que nos abrace aquel al que se la hacemos nosotros)?  Os proponemos  compartir un rato de canto y oración en torno a ello; en la cripta de Ntra. Sra. de Guadalupe. Puerto Rico, 1. Madrid.

Viernes, 28 de septiembre a las 19:45

 

Más información en:

https://alamordelapalabra.blogspot.com/

 
Xarxa Cristiana.odt

 

(Mesa redonda con Luis Manglano, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia; Demetrio Orte, Redes Cristianas; Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica; Eugenio Piñero, profesor de Filosofía y vicecoordinador de Valencia Laica. Debats a La Nau. Universitat de València 18-9-18)

(aportación de parte de Xarxa Cristiana)

Me ceñiré a explicar el planteamiento y la postura de Xarxa Cristiana y Redes Cristianas. Y aun eso como opinión personal, pues habría matices no necesariamente unánimes en una red de colectivos autónomos. Y evidentemente no represento la postura oficial de la jerarquía eclesiástica. Somos otra voz de Iglesia.

Redes Cristianas expresó en un “manifiesto por la laicidad” en 2008 su postura en este tema, actualizada en 2017. También Xarxa Cristiana expresamos en 2017 nuestra apuesta por la laicidad.

Creemos que la laicidad es la garantía para la libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía, sin distinción de creencias o increencias. La laicidad requiere la independencia del Estado de cualquier creencia religiosa, con una exquisita neutralidad que respete y haga posible todas las confesiones. Pensamos que la laicidad, y el laicismo que es el movimiento que la defiende, no suponen ningún ataque a la religión, sino que son un principio de respeto y tolerancia y de concordia. La fe, la religión, las creencias son del ámbito de las personas, no de las instituciones públicas, que para ser de todos y todas han de respetar la diversidad por medio de la neutralidad.

Como cristianos y cristianas creemos que los valores de la laicidad son profundamente cristianos:

1.- la igualdad de todos los seres humanos, y más en concreto de toda la ciudadanía de un país, sin privilegios ni discriminaciones.

2.- la libertad de conciencia es sagrada, incluida la libertad religiosa.

3.- la universalidad de las políticas públicas, como servicio al bien común de toda la ciudadanía.

La laicidad no es una religión, ni la religión de los ateos y agnósticos. Es un principio democrático que posibilita la igualdad en la diversidad.

El mismo Papa Francisco dice que “El Estado debe ser laico”. Pero no porque lo diga el Papa, sino porque debe ser así en un país democrático, en que el poder viene del pueblo, no de Dios ni de ninguna religión. La falta de laicidad es un déficit democrático.

Yo diría más, ciñéndome a lo que me toca: “La Iglesia debe ser laica”.

1.- En primer lugar en su dimensión política: la Iglesia debe ser independiente del Estado (y el Estado de la Iglesia, claro). Ya no es tiempo del nacionalcatolicismo de otros tiempos de dictadura, pero que aún colea en demasiadas dependencias mutuas heredadas y mantenidas. Ambas partes se han beneficiado mutuamente y les cuesta liberarse de esas ataduras. Mientras la Iglesia no se libere de su connivencia con el poder político tendrá hipotecada su credibilidad evangélica. Y mientras el Estado no se libere de su connivencia con el poder eclesiástico tendrá hipotecada su laicidad.

2.- Y ya no es tiempo tampoco de época de cristiandad, ni de mayoría sociológica religiosa (baste recordar el drástico descenso en la práctica religiosa). La presencia de la Iglesia en la sociedad ha sido y es de poder, de influencia (y de lobby), y de control de conciencias y de prácticas. Baste recordar su interés en la educación concertada, incluyendo la religión; su influencia para conseguir determinadas leyes o evitar otras; sus medios de comunicación (radio, tele, medios escritos y digitales), sus universidades y centros de producción de pensamiento… etc. Yo creo que la Iglesia no sólo no está reconociendo que ya no es época de cristiandad, sin que está intentando reconquistar la cristiandad perdida.

Laicidad” “laico” viene de “Laós” que significa pueblo. La laicidad de la Iglesia tendría al menos dos dimensiones:

 • La política, que sería servir al pueblo, a la ciudadanía, al bien común. Esa sería primera responsabilidad del Estado laico, pero también de una Iglesia que aunque es Institución, no ha de estar al provecho propio sino al servicio de la gente, y especialmente de la más vulnerable. Ser Iglesia laical es ser Iglesia popular: ser pueblo al servicio del pueblo. Pero con una diferencia: el Estado lo ha de hacer desde el poder, democrático pero poder. La Iglesia, desde el no-poder.
 • Internamente, entendiendo la Iglesia como Pueblo de Dios (según la eclesiología del Concilio Vaticano II); de Dios, pero pueblo (laós). Y la primera consecuencia sería la democratización de la Iglesia, algo tan antiguo y tan simple como “Vox populi voz Dei”. La Iglesia tiene ese déficit democrático de ser una sociedad radicalmente desigual: hay un estamento, el clero, que es quien decide, quien enseña, quien manda, quien controla… Y un segundo estamento llamado precisamente “laicado”, laicos, laicas, laós, pueblo, que es quien tiene que escuchar, aprender, obedecer, seguir a sus pastores como grey sumisa, como permanentes menores de edad.

Y el clero es precisamente, sólo hombres, excluyendo a las mujeres, más de la mitad de la Iglesia; sólo célibes (excluyendo a la mayoría con otras opciones sexuales), y personas dependientes ideológicamente y económicamente de su obispo, y dedicados profesionalmente o funcionarialmente a su trabajo eclesiástico o religioso. Un claro ejemplo de patriarcado heteronormativo y autoritario. Y de falta de democracia: una estructura vertical, jerárquica, cuya cúpula sería el Papa con todo el poder legislativo, ejecutivo y judicial (aunque delegue en cargos); y un Estado Vaticano no democrático.

El clericalismo es la lacra que no sólo hace de la Iglesia una sociedad radicalmente desigual, donde unos, el clero, representan el poder sacralizado, y otros, el laicado, hombres y mujeres que han de aceptar sumisamente el patriarcado. El clericalismo es la causa de fondo de la corrupción y los abusos que causan el actual desprestigio de la Iglesia. Una concepción negativa de la sexualidad, un menosprecio de la mujer, una sexualidad reprimida, una homosexualidad negada y sin embargo frecuente han llevado a los actuales escándalos de miles de casos de pederastia, negados y encubiertos por la estructura eclesiástica clerical. La pederastia no es sólo un pecado y un tremendo abuso del poder clerical, sino un delito, y como tal ha de ser tratado, llevando a los culpables y a sus encubridores a la justicia civil. Sólo con laicidad se superará el clericalismo: que toda la Iglesia sea Pueblo de Dios sin estamentos de poder sagrado que justifique abusos e impunidades.

El mismo Papa Francisco ha dicho: “Jesús está llamando desde dentro para que le dejemos salir de esta Iglesia llena de corrupción y suciedad”. Muchos cristianos y cristianas apoyamos decididamente al Papa Francisco y su impulso renovador de la Iglesia denunciando el clericalismo como una lacra, frente a los sectores más reaccionarios de la curia que quisieran acabar con su labor y con él mismo. Pero también entendemos que no hay que esperarlo todo del Papa sino hacer una renovación eclesial desde abajo, desde los hombres y mujeres laicos y laicas que asuman el protagonismo de cambiar las cosas.

Frente a esa eclesiología clerical, movimientos eclesiales de base, como comunidades populares, Xarxa Cristiana, Redes Cristianas, algunos teólogos y teólogas…, apostamos por otra eclesiología comunitaria  alternativa proponiendo pasar del esquema clero-laicos (patriarcal, vertical, jerárquico) al esquema comunidad-ministerios (horizontal, igualitario, feminista). (Pero eso no os lo explico porque a lo mejor no os interesa). Pero viene al tema de que “La Iglesia debe ser laica” porque tiene que desclericalizarse; porque el clericalismo es el déficit democrático que impide la laicidad en la Iglesia. Así resulta que algunos cristianos y cristianas, incluso curas como yo, que defendemos la laicidad seamos anticlericales. Palabra “anticlerical” de viejas resonancias laicistas. Pero que hoy tiene sentido positivo en los dos términos: laicista y anticlerical.

Yo, por ejemplo, tengo el reto personal y vital de ser cura sin ser clero: he sido cura obrero viviendo de mi trabajo civil y manual, no de la religión; he sido cura casado y cura comunitario, como uno más en mi comunidad de iguales.Se puede ser cura y no ser clero. Y ahora, jubilado, participo con los yayoflautas, o sea que soy como un “curaflauta”, un sin papeles, fuera de ley eclesiástica, y defendiendo el laicismo dentro y fuera. A lo mejor la Iglesia necesita un 15M eclesial.

Volviendo al tema y concretando, Xarxa Cristiana y Redes Cristianas

-Denunciamos los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Hoy son anacrónicos. Además, la Iglesia española no ha cumplido su compromiso de tender a autofinanciarse. Al contrario, cada vez ha ido pidiendo y consiguiendo más y más, de modo insaciable.

-Denunciamos los enormes privilegios económicos y fiscales, como la exención de importantes impuestos y la concesión de once mil millones anuales por parte del Estado que la Iglesia administra sin transparencia. En la práctica funciona como un paraíso fiscal dentro del Estado.

-Defendemos la laicidad escolar que responda a principios de igualdad, universalidad, libertad y formación crítica de todas las personas. Denunciamos la actual presencia de la religión confesional católica en el sistema educativo. La educación religiosa confesional ha de darse en el ámbito religioso voluntario.

-La Iglesia española hace campaña para que se marque la “crucecita” “por tantos” en la declaración de renta. El mantenimiento de la Iglesia ha de ser cosa propia, no de los presupuestos del Estado ni de impuestos de la ciudadanía. Y no vale decir que es para Cáritas cuando la Conferencia Episcopal dedica a Cáritas sólo un 2% de lo recaudado.

-Nos indignan especialmente el tema de las inmatriculaciones. Ha supuesto una concesión vergonzante por parte del Estado, e indignante cómo la Iglesia ha aprovechado hasta límites escandalosos. Es absurdo el afán posesivo y acaparador de la Iglesia incluso con ocultación y trampas.

-Nos indigna como ciudadanos y ciudadanas la dejación por parte del Estado de su deber de defender el interés común de la población, y el cambalache de intereses y favores mutuos inconfesables. El Estado está siendo cómplice de esos privilegios de la Iglesia.

– Como la Iglesia no ha demostrado ni demuestra intención alguna de renunciar a sus privilegios ni de devolver lo injustamente apropiado (aunque con trampa legal)…, como la Iglesia no lo va a hacer voluntariamente, a lo mejor es hora de que lo haga el Estado con una nueva “desamortización”, expropiando los bienes que no tengan una clara función social justificada. Creemos que esto no sería un ataque de odio ni una “persecución”, sino hacerle un enorme favor liberándola de tantas ataduras que se contradicen con su origen y su misión.

El mismo Papa Francisco dice que quiere una Iglesia pobre y de los pobres, una Iglesia “en salida”, “hospital de campaña”, transmisora de misericordia y de la “alegría del Evangelio”. La Iglesia ha de entender que vive en un mundo y una sociedad progresivamente secularizada y que eso es bueno. Y ahí ha de encontrar su sitio evitando especialmente dos peligros o tentaciones:

-el poder: el poder político, su connivencia con él, pero también el poder del control de las conciencias, y el poder de la influencia…

-y la riqueza: una Iglesia rica es una contradicción con su origen y su misión, y una hipoteca diabólica: “no se puede servir a Dios y al dinero”. Y menos aún hacerse rica con dinero público.

En cambio, sí debe buscar una presencia en el mundo laico:

-una presencia profética, de denuncia y anuncio: de denuncia como hace el Papa Francisco; “el capitalismo mata”, la economía neoliberal “descarta” a personas; nos estamos cargando nuestra casa común, etc.  Y de anuncio: de instancia ética y de transmitir esperanza, con palabras, hechos y signos, como acercarse a las víctimas: Lampedusa, Grecia, Oriente Medio… Si la laicidad es la defensa de la igualdad, no olvidemos que el peor enemigo de la laicidad no es la religión sino el capitalismo neoliberal actual que es quien crea las mayores desigualdades. Las religiones pueden aportar mucho a la paz, a la justicia social, a la solidaridad y la fraternidad universal.

-y una presencia servicial, compasiva, liberadora, utópica, esperanzadora: otro mundo es posible; lo importante es la dignidad de las personas; toda la humanidad es una gran familia, y la tierra nuestra casa común… Si no, como decía Jacques Gaillot, “una Iglesia que no sirve, no sirve para nada”.

Todo esto puede ser un mensaje laico, no necesariamente religioso o confesional. Y si es religioso, de oferta, de propuesta, no de imposición ni amenaza. Y más bien de testimonio que de predicación.

Esto que digo es “otra voz de Iglesia”, no la oficial ni la dominante. Pero quienes defendemos la laicidad del Estado y de la Iglesia somos ciudadanos y ciudadanas; y somos Iglesia como comunidad de seguimiento de Jesús, un judío marginal asesinado por ser crítico con el poder religioso y político y ofrecer una alternativa de vida liberadora. Somos cristianos y cristianas críticas con la Iglesia, pero creemos que los valores de la laicidad son valores cristianos. Así lo vemos y lo vivimos.

Deme Orte ( demeorte@gmail.com )

 

 
La Nau

Debats a La Nau

Estado laico: un reto inaplazable

Día y hora: 18 de septiembre a las 19 horas

Luis Manglano, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia
Demetrio Orte, Redes Cristianas
Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica y miembro de la Junta directiva Europa Laica
Eugenio Piñero, profesor de Filosofía y vicecoordinador de Valencia Laica.

Presenta i modera: Antonio Ariño Villarroya, vicerrector de Cultura i Esport

Entrada libre, aforo limitado a la capacidad de la sala

_______________

Valencia Laica y la Universidad de Valencia convocan el acto ESTADO LAICO: UN RETO INAPLAZABLE el próximo día 18 en el Aula Magna dentro de la programación de FORUM DE DEBATS.

La lucha por un estado laico tiene que involucrar a cuantos más amplios sectores del tejido social.

Se trata de forjar una transversalidad en el tejido social que implique al conjunto de la ciudadanía como es la educación, el mundo de la cultura, las organizaciones feministas , el movimiento vecinal, la juventud, el mundo de l@s creyentes en distintas religiones , las diversas opciones ideológicas como el ateismo, la masonería , el agnosticismo, el pastafarismo y tantas otras.

Se trata de dotarse de un modelo de estado que apueste por la libertad de conciencia en igualdad para todas las personas en la práctica real. Un estado sin privilegios ideológicos para nadie.

Unas instituciones políticas absolutamente neutrales.

Valencia Laica

 

“Estat laic: un repte inajornable”. Debats a La Nau. 18/09/2018. La Nau. 19:00h

Debats a La Nau

“Estat laic: un repte inajornable”

Luis Manglano, membre de jutgesses i jutges per a la democracia
Demetrio Orte, Xarxes Cristianes
Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica i miembro de la Junta directiva Europa Laica
Eugenio Piñero, professor de Filosofia i vicecoordinador de Valencia Laica.

Presenta i modera: Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Cultura i Esport

Entrada lliure, aforament limitat a la capacitat de la sala

© 2012 Redes Cristianas Suffusion theme by Sayontan Sinha